"J 002" İstanbul Halkının Temsilcileri Cumhuriyet'in İlanını Nasıl Karşılamışlardı?