Acer, Plastic Bank İş Birliği ile Çevreden 50 Ton Plastik Atık Toplama Taahhüdünde Bulunuyor

Acer ile Plastic Bank arasındaki iş birliği, 2,5 milyon plastik şişe eş değerindeki plastik atığın okyanusa karışmasını engellemeye yardımcı oluyor ve az gelişmiş toplumlarda atık toplayarak sağlanan geçimi destekliyor.

·         Acer, 2024 yılında Güneydoğu Asya’daki atık toplama topluluğu aracılığıyla 50 ton okyanusa bağlı (Ocean-Bound) plastiğin[1] toplanması adına Etki Programı Ortaklığı (Impact Program Partnership) kapsamında Plastic Bank ile iş birliğine gitti.

·         İş birliği kapsamında Acer ve Plastic Bank, denize ulaşmadan önce 2,5 milyon plastik şişeye[2] eş değer atığın okyanusa karışmasını engelleyerek plastik kirliliği sorununu kaynağında ele alıyor.

·         Ortaklık aynı zamanda az gelişmiş topluluklara, bölge sakinlerinin plastik toplamasına ve geçimlerini desteklemek için bunları gelir, mal ve hizmet karşılığında ticarete çevirmelerine de izin verme yoluyla destek sağlıyor.

Bu yılın Dünya Günü teması olan “Gezegen vs Plastik” temasını sahiplenen Acer, Plastic Bank ile iş birliğine giderek 2024 yılında çevreden en az 50 ton plastik atığı toplamayı ve geri dönüştürmeyi taahhüt ediyor. Kanada merkezli bu sosyal girişim, plastik kirliliği sorununu ele alarak geri dönüşüm ekosistemleri oluşturmaya ve savunmasız kıyı bölgelerinde geçim fırsatları yaratmaya odaklanıyor.

Acer'ın Plastic Bank ile birlikte yürüttüğü Etki Programı Ortaklığı kapsamında Güneydoğu Asya’daki atık toplama üyelerinin de çabalarıyla, 2,5 milyonu aşkın  plastik şişenin[2] okyanuslara girmesinin önlenmesi öngörülüyor. Üyeler, topladıkları plastikleri yerel piyasa fiyatı karşılığında; ek gelir sağlayabilmelerine ve sosyal yardımlara erişmelerine yardımcı olan bonuslar karşılığında Plastic Bank toplama şubelerine getiriyor.

Acer'ın Plastic Bank ile iş birliği, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA’lar) destekliyor. Bunlar arasında yoksulluğa son için SKA 1, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme için SKA 8, sorumlu üretim ve tüketim için SKA 12, sudaki yaşam için SKA 14, hedeflere yönelik ortaklıklar için de SKA 17 yer alıyor. Acer’ın çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) hedefleri arasında ayrıca 2025 yılına kadar bilgisayarlarda ve ekranlarda yüzde 20-30 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik (PCR) içeriğin adapte edilmesi ve 2050’ye kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmak da yer alıyor. Acer, tüketici elektroniği ürünlerinde PCR plastiği türlerini kullandığı çevreye duyarlı Vero serisiyle büyük adımları hayata geçirdiği gibi Aralık 2023’te tanıtılan ilk karbon nötr bilgisayarı Acer Aspire Vero 16’nın piyasaya sürülmesiyle karbon nötrlüğüne bağlılığını da güçlendirdi. Acer, operasyonlarının ve çevrenin uzun vadeli sürdürülebilirliği için yenilikçi ve çevreye duyarlı çözümleri teşvik ederek sektörle ve değişen yaşam tarzlarıyla birlikte gelişmeye devam edecek. 

[1] Ocean Bound Plastic (OBP), atık yönetiminin verimsiz olduğu kıyı şeridinin 50 kilometre yakınında bulunan çeşitli boyutlardaki plastik atıkları ifade ediyor. Bu plastikler toplanmadığı takdirde doğrudan okyanuslara karışabilir. Kaynak: Solutions for Plastic Pollution | Plastic Bank 

[2] Plastic Bank tarafından yürütülen dahili bir araştırmaya dayanmaktadır: Sürdürülebilirlik Çabaları | Plastic Bank’in Etkisini Anlamak - Plastic Bank

Yorum Yap

Sosyal Medyada En Çok Bu Hashtag'lerle Arandık!