Ata'mızın Vasiyeti; Ordu, Harp Endüstrisi, Millet Okulu