Denizci Gelenekten Otonom Geleceğe

Teknolojik, çevreci, modern ve güvenli denizcilik ortamının yaratılması misyonuyla faaliyet gösterdiği alanlarda öncü UZMAR, geleceğin deniz araçlarının geliştirilmek ve ülkemiz denizciliğine kazandırmak için gerek insansız/otonom projelerinde gerekse alternatif yakıtla çalışan deniz araçları alanında yoğun bir çalışma içerisinde.

UZMAR, operasyon alanındaki uzun yıllara dayanan denizcilik tecrübesi ile ilerici mühendislik disiplinlerini bünyesindeki AR-GE laboratuvarlarında birleştirilerek metanol yakıtlı ve elektrikli deniz araçları geliştirme çalışmalarına otonom deniz araçlarını da ekledi.

Bu çerçevede Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından desteklenen ve ERA-NET Cofund’un Avrupa Birliği Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Programı MarTERA kapsamında, TÜBİTAK-TEYDEB’in 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı çerçevesince maddi olarak desteklenen , UZMAR koordinatörlüğünde, Berlin Teknik Üniversitesi, Friendship System AG, OES Denizcilik, SVA Postdam ortaklığı ile, Piri Reis Üniversitesi danışmanlığında geliştirilen  ‘AUTOPLAN Projesi’, otonom seyir asistanının (INA) geliştirilip entegre edilmesi ile geçtiğimiz hafta ilk seyir testlerini tamamladı.

UZMAR tarafından optimizasyon için kullanılan temel gövde formunun tasarlandığı ve inşa edildiği projede Berlin Teknik Üniversitesi kayıcı teknelerin manevralarını tahmin edebilecek matematiksel model geliştiriyor. AUTOPLAN ‘ın gövdesinin optimizasyonu Friendship System AG tarafından yapılırken, Offshore Engineering Solutions Inc., Berlin Teknik Üniversitesi ile birlikte oluşturdukları matematiksel modeli uygulayarak kaptana yardımcı otonom seyir asistanı (INA) sistemini geliştiriyor. Piri Reis Üniversitesi’nin danışmanlığını yaptığı projenin itme kuvveti ölçümü de dahil olmak üzere model ölçekli ve tam ölçekli testleri SVA öncülüğünde yapılıyor. Benzerlerinden çok daha verimli ve çevreye duyarlı bir kayıcı tekne tasarımına sahip AUTOPLAN, düşük yakıt tüketimine sahip olmasının yanında aynı zamanda yüksek hızlara çıkabiliyor.

Geçtiğimiz hafta UZMAR Tersanesi’nde gerçekleşen AUTOPLAN tanıtım törenine katılan proje ortakları ve davetliler, otonom botun başarılı seyir gösterisinin ardından projenin son aşamasını değerlendikleri bir seminer düzenlediler.

Önümüzdeki aylarda Aliağa Nemrut Limanında bulunan UZMAR Kılavuzluk İstasyonunda göreve başlaması planlanan AUTOPLAN, deniz trafiği yoğun olan liman tesislerinde seyir, can ve mal emniyetini artırmak, kaza riskini azaltmak ve deniz çevresini korumak amacıyla devriye ve destek botu olarak görevlerini yapacak. Otonom bot, aynı zamanda sualtı ve hava araçları ile koordineli çalışarak liman kontrol merkezine veri aktarımı sağlayacak.

Hava ve deniz araçlarının su üstünde tehlikeye maruz kalması, kaybolması veya kazaya uğraması hallerinde bu vasıtalardaki kazazedelerin aranması ve kurtarılması hizmetlerinde ana veya yardımcı unsur olarak da hizmet verecek şekilde donatılan AUTOPLAN, deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesi durumunda, kirliliğin tespit edilmesi ve acil müdahale plânları çerçevesinde koruyucu önlemlerini uygulama görevlerinde kullanılabilecek.

ERA-NET Cofund ’ın desteklediği bir Avrupa Birliği Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik programı olan MarTERA  (Yeni Bir Çağ için Denizcilik ve Deniz Teknolojileri) 16 farkı ülkenin iş birliği yaptığı bir konsorsiyumdan oluşuyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen MarTERA, AUTOPLAN gibi deniz taşımacılığı, gemi inşa ve onarımı, açık deniz ve deniz altı faaliyetleri gibi sürdürülebilir mavi ekonomiler için yüksek potansiyele sahip projeleri destekliyor.

Yorum Yap