Gıda Takviyeleri İçin Yeni Rapor!

SAĞLIK MALİYETLERİNDE MİLYARLARCA TASARRUF EDİLEBİLİR
Takviyeler paraya değer mi?
 
Bazı insanların sormasının bir nedeni var. Yıllardır ilaç şirketleri ve hatta doktorlar vitamin ve diğer takviyeleri almanın zaman ve para kaybı olduğu fikrini ileri sürdüler. Kendi doktorunuz, takviyelerin sağlığınız üzerinde bir etkisi olabileceği fikriyle alay etmiş olabilir.
 
Bir doktor bana tüm takviyelerin pahalı idrar yapmak olduğunu söyledi. Ama ben daha iyisini biliyordum.
 
Zaman ve tekrar araştırmalar, ek şüphecilerin yanlış olduğunu kanıtladı. Onu gördüm, okudum, araştırdım - ilk başta ailemde kalp problemleri olduğu için.
Ama buna devam ettim çünkü korunmanın en iyi ilaç olduğunun kanıtını gördüm - ve hasta olduktan sonra bize zorlanan pahalı ilaçlar ve tedaviler para israfı. Ve şimdi tüm bunların haklılığı var.
 
Sorumlu Beslenme Konseyi (CRN) tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapor, ilk etapta yalnızca kronik durumlarla ilgili birçok tıbbi olaydan kaçınılabileceğini değil, aynı zamanda ABD sağlık hizmetlerinde milyarlarca doların azaltılabileceğini ortaya koymaktadır. Takviyeler sayesinde.
ÖNLEYİCİ BAKIMDA TAKVİYELERİN ROLÜ: “ZARARSIZ”
 
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD'deki sağlık harcamalarının yüzde 75'inden fazlasının kronik rahatsızlıkları olan kişiler için olduğunu belirtiyor. Bu hastalıklar aynı zamanda ülkeye işgücü üretkenliği kaybı nedeniyle yılda 260 milyar dolardan fazlaya mal oluyor.
Bu arada, ABD şu anda toplam sağlık harcamalarının yüzde üçünden daha azını önleyici bakıma yatırıyor.
 
Ancak CRN'de bilimsel ve düzenleyici işlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Dr. Andrea Wong'a göre, "Durarak büyüyen bir klinik araştırma grubu, takviye yoluyla önleyici bakıma yatırım yapmanın Amerikalıların kronik koşullardan kaçınmasına yardımcı olduğunu gösteriyor."
Wong, "Bu strateji, bizim akıl almaz dediğimiz şeydir" diye ekliyor.
 
Tasarruf Takviyeleri raporuna göre, besin takviyesi kullanımı sağlık bakım maliyetlerinde şimdiden 59 milyar dolar tasarruf sağlıyor. Ancak belirli besin takviyesi bileşenleri daha yaygın olarak kullanılırsa, potansiyel olarak yüz milyarlarca daha fazla tasarruf sağlanabilir.
 
CRN'nin hükümet ilişkileri direktörü Michael Meirovitz, "Bu rapor, Amerikan sağlık politika yapıcılarına bir uyandırma çağrısıdır" diyor. “Amerikalı vergi mükelleflerinin daha iyi bir sağlığa sahip olabilmeleri ve bunun için daha az ödeme yapabilmeleri için kamu politikamızı ve sağlık harcama önceliklerimizi değiştirmeliyiz.”
 
DAHA AZ ŞEKİLDE DAHA İYİ SAĞLIK: İŞTE KANIT
 
Rapor, belirli koşullar için yüksek risk altındaki kişiler arasında bir avuç diyet takviyesi hakkındaki kanıtları gözden geçirdi ve şu sonuca vardı: Takviye, çeşitli kronik durumlardan kaynaklanan doğrudan ve dolaylı tıbbi maliyetleri azaltabilir.
 
Başka bir deyişle, takviyenin sağlık üzerinde yeterince etkisi vardır ve aynı zamanda doktor muayenehanelerine, hastanelere, acil servislere ve prosedürlere, tedavilere ve reçeteli ilaçlara yapılan ziyaretleri de azaltır.
 
İşte buldukları şey, özellikle;
D Vitamini ve Kalsiyum: Yüksek osteoporoz riski altındaki popülasyonlarda koruyucu bir kalsiyum ve D vitamini rejimi, 361.507 önlenebilir tıbbi olayı önleyebilir. Bu, 179.32 milyar dolarlık yıllık net tasarruf anlamına geliyor ve bu ekleri zaten alan yüksek riskli Amerikalılar arasında gerçekleştiği tahmin edilen ek 155.41 milyar dolarlık tasarruf var.
Probiyotikler: İrritabl bağırsak sendromu için yüksek riskli popülasyon önleyici probiyotik seviyeleri alırsa, 397 milyon saatten fazla kaçırılan iş önlenmiş olacaktır. Bu, halihazırda probiyotik kullananlar arasında gerçekleşen 94.83 milyar dolarlık tasarrufa ek olarak 110.22 milyar dolarlık yıllık tasarruf anlamına geliyor.
 
B6, B9 ve B12 Vitaminleri: Bilişsel gerileme riski yüksek olanlar bu B vitaminlerini önleyici düzeyde desteklerse, 270.642 önlenebilir tıbbi olay önlenmiş olacaktır. Bu, yıllık 109.93 milyar dolarlık net tasarruf sağlayacaktır. Halihazırda B6, B9 ve B12 vitaminlerini takviye eden bilişsel düşüş riski yüksek olanlar, şimdiden yılda 97.64 milyar dolarlık tahmini net tasarruf sağlıyorlar.
 
K2 Vitamini, omega-3'ler, magnezyum ve diyet lifi: Koroner arter hastalığı için yüksek riskli popülasyon bu dört takviyeyi önleyici bir düzeyde alırsa, 81.236 ila 301.539 arasında önlenebilir tıbbi olayı önleyebilir. Bu, 13,3 milyar dolar ile 85,3 milyar dolar arasında yıllık net tasarruf anlamına geliyor. Hali hazırda bu takviyeleri alan hedef popülasyonda 12.66 milyar dolar ile 83.84 milyar dolar arasında bir tasarrufun meydana geldiği tahmin edilmektedir.
 
Kolin: Çocukluktaki bilişsel gelişim bozuklukları için hedef popülasyon, önleyici dozda kolin almaksa, tahmini olarak 57.128 önlenebilir tıbbi olayı önleyecek ve yılda 1.08 milyar dolarlık net tasarruf sağlayacaktır. Halihazırda kolin alan yüksek riskli nüfusun, yıllık 1,07 milyar dolarlık tasarruf sağlaması bekleniyor.
 
Lutein ve zeaksantin: Yaşa bağlı makula dejenerasyonu için yüksek risk altındaki popülasyonlar bu iki takviyeyi önleyici alım seviyelerinde alsaydı, 21.718 önlenebilir tıbbi olay önlenecek ve bu da yıllık 959.2 milyon dolarlık tasarruf anlamına gelecektir. Bu, önerilen dozlarda lutein ve zeaksantin alanlar arasında halihazırda gerçekleşen 942.7 milyon dolarlık tasarrufa ek olarak.
 
SAĞLIKLI VE KURUŞ BİLİNÇLİ: TAKVİYELER ETKİLİDİR
 
Bildiğiniz gibi, raporu oluşturanlar ödevlerini yaptılar - ve sadece matematik değil. Sağlık hizmeti maliyet tasarruflarını belirlemek için, öncelikle değerlendirilen takviyelerin her biri için risk azaltma ölçütünü belirlemeleri gerekiyordu. Bu, belirli bir diyet takviyesinin belirli hastalık olaylarının nispi riski üzerindeki etkileri için "etkililik kanıtlarının bütününü" temsil eden kapsamlı bir dizi çalışma toplamak anlamına geliyordu.
 
Bu şunları içeriyordu:
• Verilen kronik hastalık ve ilgilenilen besin takviyesi ile ilgili bilimsel literatürün gözden geçirilmesi.
• Takviye alımı ile ilgilenilen belirli sağlık koşullarının görülme sıklığı arasındaki nedensel ilişkiyi araştıran temsili nitelikli çalışmaların belirlenmesi.
• Diyet takviyesi müdahalesinin hastalık olayı oluşumu üzerindeki genel beklenen etkisini belirlemek için nitelikli çalışma bulgularının ağırlıklandırılması ve toplanması.
Bunun, takviyelerin - sağlık açısından ve kuruş açısından - etkinliği konusunda bugüne kadarki en kapsamlı çalışma olabileceğini söylemek doğru olmaz.
Bu, takviyeye karşı çıkanlardan daha az şey duymaya başlayacağımız anlamına mı geliyor?
Şüpheliyim
Hasta insanları tedavi etmek, onları iyi tutmaktan çok daha fazla para kazandırıyor. İşte tam da bu yüzden sizi takviyeler konusunda uyarmaya devam edecekler.
 
VIRGINIA TIMS-LAWSON
 
Sources:
1. CRN Foundation’s New Economic Report Details Billions of Potential Savings in U.S. Health Care Costs — CRN
2. Health Care Cost Savings from the Targeted Use of Dietary Supplements 2022–2030 — CRN
 
 
Sağlık bölümümüz Ata Kültür Yuvası tarafından desteklenmektedir.

Yorum Yap