Giyilebilir Kafa Bandı Alzheimer'ı Tespit Ediyor

Giyilebilir kafa bandı siz uyurken erken Alzheimer'ı tespit ediyor
 
Yakın zamanda yapılan bir çalışma, uyku sırasında belirli beyin dalgası kalıplarının ve aralarındaki ilişkinin ölçülmesinin, semptomlar ortaya çıkmadan önce bile Alzheimer hastalığının erken teşhisine yardımcı olabileceğini ortaya koydu.
 
Yeni çalışmanın araştırmacıları, hiçbir belirti yokken ya da çok az belirti varken Alzheimer hastalığının erken teşhisine yardımcı olabilecek bir yöntemi incelemek istediler.
 
Bu çalışma kesitseldi ve 205 yaşlı yetişkini içeriyordu. Araştırmacılar beyindeki elektrik sinyallerine bakmak için tek kanallı bir uyku elektroensefalogramından (EEG) elde edilen verileri kullandılar. Katılımcıların cihazları en az üç gece boyunca uyku sırasında alınlarına takmaları gerekiyordu.
 
Araştırmacılar daha sonra EEG okumalarından elde edilen verilerin, amiloid varlığı ve bilişsel bozukluk da dahil olmak üzere Alzheimer hastalığının diğer göstergeleriyle nasıl uyumlu olduğuna baktılar. Alzheimer hastalığının diğer göstergeleriyle korelasyon gösteren farklı beyin dalgası desen özelliklerini tanımlayabildiler.
 
Dr. Brice McConnell, PhD, çalışmanın yazarı: "Beynin hafıza bileşenlerinde Alzheimer hastalığı gibi nörolojik sorunların ortaya çıkmasından yıllar önce meydana gelen değişiklikler var ve araştırmamız uykudaki beyin dalgalarında bu çok erken değişiklikleri tespit edebildi. Ayrıca, Alzheimer hastalığına bağlı bunama gelişmeden önce sıklıkla ortaya çıkan hafif bilişsel bozukluğun çok erken aşamalarında meydana gelen beyin dalgası değişikliklerini de tespit edebildik."
 
Çalışmanın yazarlarından olmayan ve Irvine'deki California Üniversitesi'nde nörobilimci olarak görev yapan Keiland Cooper da çalışma hakkındaki düşüncelerini paylaştı: "Nispeten ince bir etki olsa da, yazarlar uyku iğlerine göre teta patlamalarının zamanlaması ve sıklığının bilişsel bozulma ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır.
 
"Bu, bilişsel işlev bozukluğunun potansiyel olarak sinir devrelerinin birbirleriyle nasıl iletişim kurduğundaki eksikliklerle vurgulanabileceğine işaret ediyor ve hastalık sırasında sinir dinamiklerini incelemenin önemini vurguluyor. Bununla birlikte, herhangi bir klinik çeviri yapılmadan önce, çalışma daha fazla tekrarlanmalı ve önerilen mekanizmalar daha derinlemesine araştırılmalıdır."
 
 
Alzheimer'ın erken teşhisi tedavinin anahtarıdır
 
Alzheimer'ın erken teşhisi, bakımın planlanmasına yardımcı olabilir ve ilaçların ve diğer tedavi seçeneklerinin etkinliğini artırabilir.
 
Alzheimer hastalığı erken teşhis edilen bir kişi, bağımsızlığını ve işlevselliğini daha uzun süre koruyabilir. Toplumda erken teşhis, sağlık sistemi üzerindeki mali yükün azaltılmasına da yardımcı olabilir.
 
Çalışmanın bazı sınırlamaları vardır. Katılımcıların belirli bir boylamsal kohortun parçası olması, sonuçların genelleştirilmesini zorlaştırmaktadır.
 
Katılımcılar arasında az sayıda farklılık olması da çalışmanın bulgularını etkilemiş olabilir. Çalışma, faktörler arasında nedensel bir ilişki kurmamaktadır. Bazı yazarlar potansiyel çıkar çatışmaları bildirmiştir.
 
Araştırmacıların evde uyku apnesi verilerinin yalnızca bir gecesine bakması gibi veri toplamada sınırlamalar vardı.
 
Kullanılan EEG cihazı basitlik sağlarken, belirli beyin aktivitesini yakalayamama riski de dahil olmak üzere bu yöntemin kullanılmasında sınırlamalar olabilir. Çalışmanın doğası, gelecekteki araştırmaların içerebileceği bir şey olan uzun vadeli veri toplamaya da izin vermedi.
 
EEG ölçümlerinin bilişsel işlev ve diğer test yöntemleriyle nasıl uyumlu olduğunu anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.
 
Dr. McConnell araştırmanın devamı için aşağıdaki alanlara dikkat çekti: "Araştırmamız beyin dalgası örüntülerinin beyin sağlığını izlemek ve Alzheimer hastalığının çok erken belirtilerini tespit etmek için kullanılabileceğini gösteriyor, ancak yöntemin güvenilirliğini artırmak için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor."
 
"Ayrıca bu yöntemin, kimlerin bilişsel semptomlar geliştireceğini ve nörolojik sorunların ilerlemesi için ilgili zaman çizelgelerini tahmin etmek için kullanılması üzerinde çalışıyoruz."
 
“Genel olarak sonuçlar, gelecekte beyin değişikliklerini izlemek için evde kullanım potansiyeline işaret ediyor.”
 
"Bu araştırmanın amacı, akıllı saatlerin ve fitness takip cihazlarının şu anda kalp sağlığını ve diğer tıbbi koşulları izlediği gibi, halkın erişebileceği cihazlarda beyin sağlığı izleme tekniklerini tanıtmaktır. Ancak bu cihazların yaygın olarak kullanılmaya başlanması birkaç yıl alabilir. Tekniği iyileştirmek ve bu özelliği entegre eden kullanıcı dostu cihazlar tasarlamak için hala yapılması gereken oldukça fazla iş var."
 
Jessica Freeborn
 
Sağlık bölümümüz Ata Kültür Yuvası tarafından desteklenmektedir.

Yorum Yap

Sosyal Medyada En Çok Bu Hashtag'lerle Arandık!