Güncel Politik Gelişmeler, Bir Bakış Bir Değerlendirme