Kan Basıncı Testi Neden Çok Yanlıştır?

Amerikalıların yaklaşık üçte biri, vücutlarında potansiyel bir saatli bomba ile dolaşıyorlar: yüksek tansiyon.
Bu 75 milyon kişinin sadece yarısının (%54) tansiyonu kontrol altında.
 
Ek olarak, yaklaşık 75 milyon Amerikalı prehipertansiyona sahiptir, bu da kan basınçlarının yüksek tansiyon aralığında olmadığı anlamına gelir.
 
Hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık için önemli bir risk faktörü olduğundan ve aynı zamanda en büyük iki halk sağlığı tehdidi olduğundan, kan basıncının doğru bir şekilde ölçülmesi kritik öneme sahiptir. Ama öyle miyiz? Son bulgular bazı uzmanların kan basıncını ölçme şeklimizi değiştirmemiz gerekip gerekmediğini soruyor.
 
KAN BASINCI NEDİR?
 
Kan basıncı, oksijen bakımından zengin kanı tüm vücuda iletmek için kalpten çıkan arterler boyunca kanı hareket ettirmek için gerekli olan kuvvettir.
 
Tansiyon ölçümünüz size söylendiğinde ilk sayı (sistolik), kalbiniz kasılırken damarlarınızdaki en yüksek basınçtır. Bu sayı, arterlerinizin ne kadar sert olduğunun bir göstergesidir ve arteriyel sertlik kardiyovasküler hastalık için önemli bir risk faktörü olduğu için önemlidir. İkinci sayı (diyastolik), kalbiniz gevşemiş durumdayken kalp atışları arasındaki arterlerdeki basınç miktarıdır.
 
Uzmanlar, yüksek tansiyonu sistolik basıncın 130 mmHg'ye eşit veya daha yüksek, diyastolik basıncın 80 mmHg'ye eşit veya daha büyük olması olarak tanımladığını belirlemişlerdir. Bu, yüksek tansiyonun net bir tanımı gibi görünse de, sayılar yalnızca tansiyonunuz doğru bir şekilde ölçüldüğünde yararlıdır. Tansiyonunuzun doğru okunup okunmadığını biliyor musunuz?
 
TANSİYONU DOĞRU ÖLÇÜYOR MUYUZ?
 
Kan basıncı birkaç farklı şekilde ölçülebilir, ancak insanların büyük çoğunluğunun aşina olduğu yaklaşım, üst koldaki brakiyal arterin etrafına sarılı bir tansiyon manşetinin kullanılmasıdır. Bazı durumlarda, kan basıncı uyluktaki femoral arter kullanılarak, bilek çevresinde (tipik olarak evde tansiyon cihazları) veya merkezi aort kullanılarak ölçülür.
 
Tüm yöntemler arasında en doğru olduğuna inanılan ikincisidir, çünkü beyin dahil organları etkileyen basınç miktarı hakkında bilgi verir. Bununla birlikte, merkezi aortik kan basıncı ölçümleri, invaziv bir tekniğin yapılmasını gerektirir.
Journal of the American College of Cardiology'de yayınlanan yakın tarihli bir çalışmada, uzmanlardan oluşan bir ekip, yaklaşık 3.100 katılımcıyı içeren ve popüler manşet yöntemi, intra-arteriyel aort BP ve intra-arteriyel brakiyal BP kullanarak kan basıncını ölçmeyi içeren 74 çalışmayı gözden geçirdi. Genel olarak, yazarlar şunları buldu:
 
• Manşet KB, intra-arteriyel brakiyal sistolik BP'yi ortalama -5,7 mmHg ile hafife aldı ve intra-arteriyel aort sistolik KB'yi ortalama 5,5 mmHg ile fazla tahmin etti.
• Kan basıncı 120/80'den düşük veya 160/100'den yüksek kan basıncına sahip kişiler için manşon BP makul ölçüde doğruydu (%80'e kadar doğruluk).
• Sistolik kan basıncı 120 ile 159 mmHg arasında ve diyastolik değerleri 80 ile 99 mmHg arasında olan kişilerde doğruluk yüzde 50 ile yüzde 57 arasına düşer.
"Manşet BP'nin brakiyal veya aortik intra-arteriyel BP'yi ölçmek için değişken doğruluğa sahip olduğu ve bunun doğru BP sınıflandırmasını olumsuz yönde etkilediği" sonucuna vardılar.
 
KAN BASINCI OKUMALARI NEDEN YANLIŞ OLABİLİR?
 
• Manşetin boyutu. Çok küçük bir manşet, sistolik okumanın gerçekte olduğundan 10 mmHg ila 40 mmHg daha yüksek olmasına neden olabilir. Uygun kol çevresi manşette görünmelidir.
• Manşetin yerleştirildiği yer. Manşet, dirsek kıvrımının yaklaşık 1 inç yukarısında kalp hizasında ve çıplak cilt üzerinde konumlandırılmalı, giysi üzerine yerleştirilmemelidir. Gömleğin kolu açık olmalı ve kıvrık olmamalıdır, çünkü kan akışı etkilenebilir.
• İşitme sorunları. Bir kişi brakiyal arterdeki ses değişikliklerini dinlemek için bir stetoskop kullanıyorsa, ölçüm bir steteskop kullanılarak ve bir miktar işitme kaybı olan bir kişi tarafından yapılırsa kan basıncı ölçümü hatalı olabilir.
• Kalibrasyon sorunları. Ev ve otomatik makineler dahil olmak üzere kan basıncı cihazları, doğru okumalar sağlamak için düzenli olarak kalibre edilmelidir. Bir araştırmaya göre, hastaların yüzde 15 kadarı ev makinelerinden yanlış kan basıncı okuması alıyor.
• Vücut pozisyonu. En doğru okuma için, ölçüm yapılmadan en az beş dakika önce sırtınız destekli, ayaklarınız yere düz basacak ve bacaklarınız çapraz olmayacak şekilde bir sandalyede oturmalısınız. Otururken kolunuz da desteklenmelidir.
• Aktivite. Bazı aktiviteler tansiyonunuzu yükseltebilir. Örneğin, tansiyonunuzu ölçerken konuşmak veya mesane doluyken her ikisi de sistolik basıncınızı 10 mmHg yükseltebilir. Tansiyonunuzu almadan önce en az 30 dakika herhangi bir egzersiz yapmamalısınız.
• İlaç kullanımı. Kan basıncınız ölçülmeden en az 30 dakika önce kafein, alkol veya nikotin alımına ara verilmelidir.
 
DÜŞÜK VEYA YÜKSEK KAN BASINCIYLA İLİŞKİLİ SAĞLIK RİSKLERİ
• baş dönmesi
•Mide bulantısı
• Konsantrasyon sorunları
• bayılma
• Bulanık görüş
• Soğuk, nemli cilt
•Tükenmişlik
• Olağandışı susuzluk
• Hızlı, sığ nefes alma
 
Yüksek tansiyona tipik olarak semptomlar eşlik etmez. Aslında, hipertansiyonun ilk belirtisi kalp krizi veya inme olabilir. Yüksek tansiyona sahip olmak, böbrek hastalığı, kardiyovasküler hastalık, görme kaybı, cinsel işlev bozukluğu ve inme gelişme riskinizi artırır.
 
MANŞET OLMADAN KAN BASINCI RİSKİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
 
Manşet kullanmadan veya doktorunuzla görüşmeden yüksek tansiyon riskinizi değerlendirmek istiyorsanız, bel-kalça oranı bir seçenektir. Fikir şu ki, bel çevrenizde kalçalarınızda olduğundan daha fazla yağ varsa, obezite ile ilişkili hipertansiyon riskiniz artabilir.
 
Kalçanızın en geniş yerinden ve belinizin en ince yerinden (göbek deliğinizin hemen üstünden) bir ölçü alın. Daha sonra bel ölçünüzü kalça ölçünüze bölün ve çıkan oran hipertansiyon riskinizi gösterir.
 
Örneğin: 0,9 veya daha yüksek bir değer, erkekleri hipertansiyon riskine sokar. 0,85'in altındaki değerler, bir erkeğin hipertansiyon riski açısından mükemmel durumda olduğu anlamına gelirken, aradaki değerler iyi ila ortalama durumu gösterir.
 
CRAIG COOPER
 
 
Sağlık bölümümüz Ata Kültür Yuvası tarafından desteklenmektedir.

Yorum Yap