Neden Bağırsaklara Bakıyoruz?

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, beyin ve bağırsak arasında iki yönlü bir iletişim yolu olduğunu gösteren kanıtlar giderek artmaktadır. Araştırmacılar bunu bağırsak-beyin ekseni olarak adlandırmıştır.
 
Bağırsak-beyin ekseni, bunamadan depresyona kadar beyni etkileyen birçok sağlık durumuyla ilişkilendirilmiştir. Bağırsak-beyin bağlantısı diğer durumlarda daha az belirgin olsa da, bazı insanlarda kabızlık gibi gastrointestinal semptomlarla karakterize olan Parkinson hastalığında aslında daha açıktır.
 
Parkinson hastalığına Braak hipotezi olarak bilinen bir bakış açısı, birçok durumda bilinmeyen bir patojenin beyne iki yolla ulaşabileceğini ve bunlardan birinin bağırsakları içerdiğini öne sürmektedir.
 
Bu hipoteze göre, patojenlerin beyne ulaşmasının bir yolu yutulmak, bağırsaklara ulaşmak ve daha sonra beyni diğerlerinin yanı sıra bağırsaklara bağlayan en uzun kraniyal sinir olan vagus siniri yoluyla beyne ilerlemek olabilir. Bu da Parkinson hastalığının başlangıcını tetikleyebilir.
 
Podcast yayınımızda Dr. Demirkan, Parkinson hastalığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bağırsaklara bakma fikrinin ilk başta şaşırtıcı görünebileceğini, ancak Braak hipotezinin oyundaki potansiyel mekanizmaları değerlendirmek için ilgi çekici bir mercek sağladığını kabul etti.
 
"[Braak hipotezi sayesinde] hastalığın aslında bağırsaklarda başladığı ve daha sonra vagus siniri yoluyla diğer dokulara ve beyne doğru yayıldığı fikri ortaya çıkıyor" diye açıkladı.
 
Ona göre, Parkinson hastalığı basit bir nedenden ötürü bağırsak sağlığıyla ilişkili olarak incelenmesi en ilginç nörolojik durumdur: Parkinson'un bağırsak mikrobiyomu en çok öne çıkan mikrobiyomdur.
 
 
Bağırsak mikrobiyomu Parkinson'da farklı
 
Dr. Demirkan ve meslektaşları, yürüttükleri son çalışma sayesinde, Parkinson hastalığı olan bireylerin, iyi ve kötü bakteriler arasındaki dengesizlik olgusu olan disbiyoz ile karakterize edilen farklı bağırsak mikrobiyomlarına sahip olduğunu gördüler.
 
Çalışmaları, Parkinson hastalığı olan kişilerdeki bağırsak bakterilerinin oranının yaklaşık %30'unun Parkinson hastalığı olmayanlardan farklı olduğunu ortaya koydu.
 
"Dr. Demirkan sohbette şunları söyledi: "[Parkinson hastalarının bağırsaklarındaki] bu mikropların üçte birinin farklı olduğunu tespit ettik.
 
"Yani bu, disbiyozun çok güçlü bir göstergesidir. Ayrıca [bakterilerin] nasıl işledikleri, ne tür genler taşıdıkları da [bu açılardan] farklıydı. Örneğin, bağırsak dostu olduğu bilinen bakteriler gibi kısa zincirli yağ asidi üreticilerinin [miktarının] azaldığını tespit ettik [...] Escherichia coli de dahil olmak üzere patojenik bakterilerin [...] arttığını tespit ettik ve nöronal dokuların sağlığını potansiyel olarak etkileyen birçok bakteri yolunun da bozulduğunu gördük."
 
Dr. Ayşe Demirkan
 
 
Dr. Demirkan ve meslektaşları, beyin apsesi gibi enfeksiyonlara neden olabilen Bifidobacterium dentium gibi bakterilerin Parkinson hastalığı olan kişilerin bağırsaklarında önemli ölçüde yüksek seviyelerde olduğunu tespit etti.
 
Parkinson hastalarında daha fazla bulunan diğer enfeksiyon yapıcı bakteriler ise E. coli, zatürreye neden olabilen Klebsiella pneumoniae ve benzer enfeksiyonlara neden olabilen Klebsiella quasipneumoniae idi.
 
Dr. Demirkan tarafından yürütülen çalışma, bağırsak bakterilerindeki farklılıkları yakınlaştıran tek yeni araştırma değildi.
 
Helsinki Üniversitesi'nde yapılan ve Mayıs 2023'te Frontiers dergisinde yayımlanan araştırma, Parkinson hastalığının hayvan modellerinde Desulfovibrio bakterilerinin bu durumla ilişkili olabileceğini öne sürüyor. Bu bakteriler hidrojen sülfür üretir ve bu da iltihaplanmaya yol açabilir.
 
Desulfovibrio, Mayıs 2023'te Nature Communications'da yayınlanan Hong Kong Çin Üniversitesi'nin bir çalışmasında da gündeme geldi. Amacı Parkinson'u daha erken teşhis etmek için bir yöntem bulmak olan bu çalışmada, REM uykusu davranış bozukluğu ve Parkinson'un erken belirteçleri olan kişilerde bu bakterilerin "aşırı bolluğu" tespit edildi.
 
REM uykusu davranış bozukluğu, daha yüksek Parkinson hastalığı riskiyle bağlantılı derin bir uyku bozukluğudur. Bu bozukluğa sahip kişilerde, rüyalarının içeriğini "canlandırmalarını" engelleyen olağan beyin mekanizmaları artık çalışmaz, bu da uykularında kontrolsüz hareketler yaptıkları anlamına gelir.
 
Shaughnessy bize kendisinin de derin uyku bozuklukları yaşadığını söyledi. "[O]Son birkaç yıldır çok canlı rüyalar görüyorum ve [...] birkaç kez yataktan düştüm çünkü bir şeyler yapmak için dönüyorum, bilirsiniz, rüyadaki her neyse onunla uğraşıyorum" diye anlattı.
 
 
Potansiyel mekanizmalar nelerdir?
 
Eğer bağırsak bakterileri Parkinson hastalığında bir rol oynuyorsa, ortaya çıkan soru şudur: Nörolojik sağlık üzerindeki etkilerine hangi mekanizmalar aracılık edebilir?

 

Sağlık bölümümüz Ata Kültür Yuvası tarafından desteklenmektedir.

Yorum Yap