Sürdürülebilirlik Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Türkiye’nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, lojistikte dönüşüm hareketinin önceliklerini konuşmak üzere Yeşil İş Sürdürülebilir İş Zirvesi 2023’e katıldı. Zirvede QTerminals Antalya Limanı’nı temsil etmek adına konuşmacılar arasında yer alan Sağlık Emniyet Çevre ve Kalite Müdürü Uğur Burhan Yıldırım, son 4 yılda 12 bin ton karbon emisyonunu ofsetlediklerini ifade etti.

 

QTerminals Antalya, 2009 yılından bu yana enerji yönetim sistemlerinden su ve karbon yönetimi ile değişen iş modellerine, kurumsal sürdürülebilirlik performans kriterlerinden döngüsel ekonomiye geçişe, inovasyon ve teknolojik gelişmelerden sürdürülebilir ürünler ve geleceğin malzemelerine kadar iş dünyası ve yeni ekonomi için önemli konuları iş dünyasının gündemine taşıyarak bu yönde önderliğini sürdüren Yeşil İş Sürdürülebilir İş Zirvesi 2023’e katıldı. Zirvede QTerminals Antalya Limanı Sağlık Emniyet Çevre ve Kalite Müdürü Uğur Burhan Yıldırım konuşmacılar arasındaki yerini aldı. Yıldırım, karbon emisyonlarının sıfırlandığından, her yıl 10 bin fidan ekiminin zorunlu kılındığı bir sürece evrildiğinden bahsetti.

 

QTerminals Antalya, 4 yılda 12 bin ton karbon önledi 

Onuncusu düzenlenen Sürdürülebilirlik Akademisi Yeşil İş Zirvesi’nde bu yıl, “Dönüşüm için Aksiyon, Birlikte, Şimdi, Daha Hızlı” teması gerçekleştirildi. Yeşil İş Zirvesi’nde bu yıl kamu ve özel sektör temsilcileri, yurtiçi ve yurt dışından katılan uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler; yeni mevzuatlar, yol haritaları, finansmana dikkat çekerken, tüm sektörlerde yeşil dönüşümün aciliyetinin ve öneminden bahsedildi.

 

QTerminals Antalya Limanı Sağlık Emniyet Çevre ve Kalite Müdürü Uğur Burhan Yıldırım, denizlerin kirliliğine karşı emisyon yönetiminin önemli olduğunu ifade etti. QTerminals Antalya olarak son 4 yılda 12 bin ton karbon emisyonun ofsetlediklerini dile getiren Yıldırım, “Liman işletmeleri, mevzuat açısından, karbon emisyonlarının sıfırlandığı, her yıl 10 bin fidan ekiminin zorunlu kılındığı bir sürece evriliyor. Burada yatırım ve teşvik mekanizmaları hayata geçirilmesi lazım ki bugünden ‘tüm kriterleri kabul ediyorum’ deseniz bile 5 yıllık bir yatırım planlaması ortaya çıkıyor. Kamu nezdinde de bizleri doğru, sürece yönlendirmenin çok önemli olarak görüyorum” şeklinde konuştu.

Yorum Yap