''9 Mayıs 1919''

Mustafa Kemal Paşa kurmay başkanı aracılığı ile görev yerinde bulunan görevlilere ilk emirlerini yazmaya ve göndermeye başladı. İlk emir Sivas’ta bulunan Kolordu Komutanı Albay Selahattin (Kip) Bey’in Samsun’a geçmesi ve kendisini beklemesi idi. Bu arada 9 Mayıs tarihinde olmuş olması muhtemel bir ziyaret vardır (bazı kaynaklarda 10 Mayıs). Mustafa Kemal Paşa İsmet (İnönü) Bey’i Süleymaniye’ de bulunan evinde ziyaret eder. Herşeyi anlatarak, “Ben yerleşinceye kadar sen de bana yardım edeceksin ve iş başladığı vakit yanıma geleceksin” der. Mustafa Kemal Paşa Bekirağa bölüğündeki arkadaşı Fethi (Okyar) Bey’i ziyarete gider ve Anadolu’ya geçişin müjdesini verir. Bu arada hapishane müdürü Ali Bey (Buğdan gediği muharebesinde 20. Alay komutanı) kendisine “Paşam haber aldık Anadolu’ya gidiyormuşsunuz. Ne vakit isterseniz tutuklulardan istediklerinizi yanıma alarak size geleceğim” der. Bu sözler Mustafa Kemal Paşa’yı son derece mutlu eder.

Kaynak 1-Mustafa Kemal Paşa 

Tarih Okulu Dergisi 2014

Yorum Yap