Vikingler Türk müydü?

 
(Orhun Runik-Viking Runik Harf Karşılaştırması)
 
Günümüzde İskandinav ülkelerinde yaşayan Danimarkalı, Norveçli ve İsveçliler'in meydana getirdiği topluluklar, eski çağlarda “Vikingler” olarak adlandırılmaktadır.
 
Ayrıca şu anki İzlanda, Faroe Adaları, İskoçya ve Rusya'da yaşayan bazı halkların bir kısmı da Viking kökenlidir. Vikinglerin Thor ve Odin isimli iki önemli tanrıları vardı. Her iki isim de türk kökenli isimlerdir. Coğrafya olarak birbirinden bir okadar uzak bu iki toplumun birbiriyle olan benzerliklerini; Eski iskandinav arşivleri ve buluntuları ortaya çıkarır.
 
Türkler ile iskandinav toplumlarının (Vikinglerin) benzerliklerini ortaya koyan bu belgeler; oldukça önemli etnik ve kültürel eşyaları içinde barındırır. Ayrıca bu iki toplumun dil olarak benzeşmesi de açıkça belgelerde görülür.
 
Runik yazı, İlk Çağ Orta Asya toplumları, Macarlar ve İskandinavya bölgesindeki halklar tarafından kullanılmış bir yazı sistemidir. Sır, giz ve esrar manasına gelen runik yazının ilk olarak İskitler tarafından kullanıldığı arkeolojik bulgularla kanıtlanmıştır. Bu yazının çok geniş bir coğrafyaya yayılmasının sebebi, yapılan göçler ve İpekyolu'nda sıralanan kavimlerin runik yazıyı kendi dillerine uyarlamasıyla mümkün olduğu gözükmektedir.
 
İskandinav runlarının bizi ilgilendiren kısmı 24 sembolle yazılmış olan Futhark yazıtlarıdır. İskandinavya'da bulunan runik yazıtlar genelde 2 kategoriye ayrılır. Birinci kategoridekilere 24 sembollü eski runik yazıtları denir. İkinci kategoridekilere ise 16 sembollü Viking dönemi runik yazıtları denmektedir. İskandinavya'da Futhark olarak da adlandırılan bu yazıtlardan yaklaşık 3500 tane vardır.
 
İkinci kategoriye aldığımız yazıtlar soldan sağa yazılmış olup, Nordik dilde mükemmel bir şekilde okunabilmektedir. Eski runik yazı olarak adlandırdığımız yazıtlar ise, sağdan sola yazılmıştır. Eski yazıtlara Odin zamanından kalma büyü yazıları denmiştir. Çünkü bu yazıtların İskandinav dillerinde okunması mümkün olmamıştır.
 
Okuma çalışmaları yapılsa da çıkan sonucun anlamsızlığından dolayı kabul görmemiştir. Yazıtlar ancak Türk runik alfabesiyle başarılı bir şekilde okunabilmektedir. Runları anlamlı bir şekilde okumanın sadece Türk runik alfabesiyle yapılabilmesi, akıllara İskandinav runik yazısı ile Göktürk alfabesinin benzerliğini getiriyor. Bu benzerlik ile ilgili Carl J. Becker ise şu şekilde açıklama yapmıştır:
 
"Futhark ve Göktürk yazıtları arasındaki benzerlik o denli fazladır ki, aralarındaki ilişkiyi görmemek mümkün değildir."
 
Derleyen: Sinan Acartürk
Kaynak: (Vikingler Türk'tür. atasen), (Vikinglerin Türklüğü, Afyon Kocatepe Üni. Fen Edebiyat Fakültesi /Şükrü Büyukışıklar)
Görsel: Orhun Runik-Viking Runik Harf  Karşılaştırması. wordpresscom

Yorum Yap