Deniz Fenerleri

 AHIRKAPI FENERİ  

Ahırkapı'ya fener yapılmasına bu çevrede meydana gelen önemli bir deniz kazasından sonra ihtiyaç duyulmuştur. Şöyle ki, Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1755 yıllarında Mısır'a ticaret eşyası götürmekte olan Hacı Kaptan idaresindeki bir kalyon havanın bozulması üzerine geceleyin Kumkapı'da karaya oturmuş, olayı haber alan zamanın padişahı III. Osman, Sadrazam Said Paşa ile birlikte Kumkapı'ya gitmişler, kalyon ve gemicilerin kurtarılışını izlemişler, bilahare Hacı Kaptana yeni bir kalyon verilmiştir. Bu arada gemicilerden biri " Eğer burada sur üzerinde bir fener yapılıp her gece kandiller yakılırsa böyle uzağa giden gemiler ışığı görünce yollarını bulurlar ve kazaya uğramazlar " demesi üzerine Padişah da buraya fener yapılması için emir vermiş ve Kaptan-ı Derya Süleyman Paşa tarafından fener yapılmıştır.

Bu günkü Ahırkapı fenerinin yapılması ise yine Osmanlı İmparatorluğu döneminde Fransız müteahhitler tarafından 1857 yılında fenerler idaresi için yaptırılmış olup halen mevcudiyetini ve eski güzelliğini muhafaza etmektedir. Gemilerin Marmara Denizi'nden gerek İstanbul Limanına girişi, gerekse İstanbul Boğazı'ndan geçişlerinde rota feneri durumundadır.Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı girişinde bulunan ışığı 16 deniz mili mesafeden görülen ve çakma karakteri Fl.W.6.0 Sn. olan fener deniz seviyesinden 36 metre yükseklikte olup kulesi 26 metre yüksekliğinde örme taş kuledir.

Fenerde önce ışık kaynağı olarak fitilli gaz yağı lambası kullanılmış daha sonra LPG ile çalışan parlak ışıklı manşonlu ( gömlekli ) lambalar kullanılmış ve şu anda 1000 W'lık elektrik lambası kullanılmaktadır. Işık kaynağını kuvvetlendirerek uzaktan görünmesini teminen optik sistem olarak odak uzaklığı 500 mm olan kotodiyoptrik silindirik lens kullanılmaktadır.

Kurulduğu tarihten bu yana optik ışık kaynağı etrafında dönen karanlık perdelerin ışık kaynağını kapatması ve açması suretiyle fener çakmaktadır. Söz konusu makine ve optik paneller koruma altına alınmış olup halen kullanılmaktadır.

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Balisajı Tek siyah kuşak
Karakteri W. Fl. 6.0 sn.0,5 + 5,5
Görünüş mesafesi 15 mil
Bakım Teknisyenliği İstanbul
Denizden Yükseklik 36 metre
Yerden Yükseklik 26 metre

 

AKINCI BURNU FENERİ

İskenderun – Arzus ( Işıklı köyü ) yakınlarında Akıncıburnu üzerine 1933 yılında inşa edilmiştir. Suriye hududuna en yakın fener durumundadır. Bu yörede seyreden gemilere mevkii tayin etme ve rota belirlemelerinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 109 metre olup, kagir olan kulesi ise 5 metre yüksekliğindedir.

Akdeniz'de 36° 19' 24'' N – 35° 47' 00'' E mevkiinde çakma karakteri Fl. W. (2) 5.0 Sn. (0.3+1.0+0.3+3.4) olan fenerin görünüş mesafesi 20 deniz milidir.Fener kurulduğunda ışık kaynağı ilk olarak fitilli gaz yağı lambası kullanılmış daha sonra LPG ile çalışan parlak ışıklı manşonlu ( gömlekli ) lambalar kullanılmıştır. Şu anda Işık kaynağı Halojen lamba olup besleme kaynağı solar enerji sistemidir. Fenerin ışık kaynağını kuvvetlendirerek uzaktan görünmesini teminen optik sistem olarak odak uzaklığı 250 mm olan 4 adet kotodiyoptrik panel bulunan fener cihazı ile fenerin dönmesini sağlayan kurmalı devir makinesi ve saat makinesi muadili olan düşey ağırlıkta tahrik edilen tambur ile çalışan devir makinesi korunmakta olup günümüzde redüktörlü motor sistemi ve fotoselli anahtarlama sistemi kullanılmaktadır.

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti  Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Karakteri W. Fl. (2) 5s ş0.3, k1, ş0.3, k3.4
Görünüş mesafesi 20 mil
Bakım Teknisyenliği Mersin
Denizden Yükseklik 109 metre
Yerden Yükseklik 5 metre

 

ANADOLU FENERİ

1856 yılında Fransızlar tarafından yapılmıştır. Bu fener Karadenizden İstanbul Boğazına girişte Anodolu yakasında Anadolu feneri köyünde önemli bir mevkiinde bulunmaktadır. Koordinatları 41° 13' 16" N 29° 09' 38" E dir. Fenerin deniz seviyesinden yüksekliği 75 metre olup kagir olarak inşa edilen kule yüksekliği ise 20 metredir. Fenerin çakma karakteri Fl.W.20 Sn.(2+18) olup görünüş mesafesi 20 deniz milidir. Fenerde önce ışık kaynağı olarak fitilli gaz yağı lambası ve daha sonra LPG ile çalışan parlak ışıklı manşonlu ( gömlekli ) lambalar kullanılmış ve şu anda 1000 W'lık elektrik lambası ile aydınlatma sağlanmaktadır.

Işık kaynağını kuvvetlendirerek uzaktan görünmesini teminen odak uzaklığı 500 mm olan 4 adet kotodiyoptrik panel kullanılmaktadır. Söz konusu optik paneller bilye üzerinde dönebilen dairesel platform üzerine dörtgen teşkil edecek şekilde yerleştirilmiş bulunmaktadır. Işık kaynağı odakta sabit olarak yakılmakta ve platform üzerindeki optik panellerin döndürülmesi suretiyle fenerin çakar ışık vermesi sağlanmaktadır. Panellerin döndürülmesi için kurmalı devir makinesi kullanılmakta saat makinesi muadili olan makine düşey ağırlıkta tahrik edilen tambur ile kurularak çalıştırılmaktadır. Söz konusu makine ve optik paneller koruma altına alınmış olup 2006 yılında fenerde sistem modernizasyonuna gidilerek, redüktörlü elektrik motor ve fotoselli sistemle çalışır hale getirilmiştir.

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Karakteri Fl W 20s ş2, k18
Görünüş mesafesi 20 mil
Bakım Teknisyenliği İstanbul
Denizden Yükseklik 75 metre
Yerden Yükseklik 20 metre

 

ALANYA FENERİ

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1880 yılında Fransızlar müteahhitler tarafından inşa edilmiştir. Akdeniz'de seyreden gemiler için Rota feneridir. Alanya kalesinin burçları üzerine kagir kule olarak yapılmıştır. Adeta Alanya kalesi ile bütünleşmiştir. Alanya'nın en yüksek tepesine kurulmuş bulunan eski tarihi kalenin üzerinde yer alması nedeniyle fenerin deniz seviyesinden yüksekliği 209 metre olup,kule yüksekliği ise 6 metredir.

Akdeniz'de çakma karakteri Fl.W.20 Sn. olan fenerin görünüş mesafesi 20 deniz milidir. Fenerde önce ışık kaynağı olarak fitilli gaz yağı lambası kullanılmış daha sonra LPG ile çalışan parlak ışıklı manşonlu ( gömlekli ) lambalar kullanılmış ve şu anda 500 W'lık elektrik lambası ile aydınlatma sağlanmaktadır. Işık kaynağını kuvvetlendirerek uzaktan görünmesini teminen odak uzaklığı 200 mm olan 4 adet kotodiyoptrik panel kullanılmaktadır. Söz konusu optik paneller cıva banyosu üzerinde dönebilen dairesel platform üzerine dörtgen teşkil edecek şekilde yerleştirilmiş bulunmaktadır. Işık kaynağı odakta sabit olarak yakılmakta ve platform üzerindeki optik panellerin döndürülmesi suretiyle fenerin dört çakar ışık vermesi sağlanmaktadır.

Kule, çelik tellerle aşağıya dik olarak hareket eden ağırlıklara sahiptir. Ağırlık inerken saat harekete geçer ve yolda ağırlık yukarı doğru geriye kurulmadığı taktirde ağırlık dibe ulaştığı zaman saat durur. Fener bekçileri, Optik sistemin hemen altında yer alan mekanizmaya bağlı geniş kurma kolu ile deniz feneri optik saatini kurmaktaydılar. Bu sistem evlerdeki saat mekanizmasına benzemektedir.

Söz konusu makine ve optik paneller koruma altına alınmış olup şu an redüktörlü motor sistemi kullanılmaktadır.

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Karakteri Fl W 20s ş2, k18
Görünüş mesafesi 20 mil
Bakım Teknisyenliği Antalya
Denizden Yükseklik 209 metre
Yerden Yükseklik 6 metre

 

ANAMUR FENERİ

Akdeniz'deki en güney nokta olan Anamur Burnu  ilçenin 7 Km. batısında Ören Antik kentinde yer alır. Kargagedik dağının denize dik uzantısı bu burnu oluşturmaktadır. İşte bu burun üzerinde 1911 yılında Fransızlar tarafından yapılmış olan on saniyede çift beyaz yanan bir fener bulunmaktadır.Fener denizden 68 metre yerden ise 10 metre yüksekliğe sahiptir. 

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Karakteri Fl (2) W 5s ş0.3, k1, ş0.3, k3.4
Görünüş mesafesi 20 mil
Bakım Teknisyenliği Mersin
Denizden Yükseklik 68 metre
Yerden Yükseklik 10 metre

 

BAFRA FENERİ

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1880 yılında Fransız müteahhitler tarafından Kızılırmak'ın denize döküldüğü yerdeki delta üzerinde Halisburnu mevkiine inşa edilmiştir. Karadeniz'de bu mevkide seyreden gemiler için çok önemli bir rota feneridir. Bulunduğu arazinin delta olması nedeniyle demir boru kazıklar çakılarak üzerine yapılmıştır.22 metre silindirik çelik kule çevresinde çelik çatma profillerle tamamen çelik konstrüksiyon olarak inşa edilmiştir.Fenerin kulesinin denizden yüksekliği 25 metre,kule yüksekliği ise 22 metredir.Çakma karakteri Fl.W.5 Sn. olan fenerin görünüş mesafesi ise 20 deniz milidir.

Fener ilk olarak gaz yağı ile çalıştırılmış daha sonra asetilen gazına çevrilmiş olup şu anda elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Yedek enerji olarak hale asetilen kullanılmaktadır. 500 W'lık elektrik lambası ile aydınlatma sağlanmaktadır. Işık kaynağını kuvvetlendirecek uzaktan görünmesini teminen odak uzaklığı 250 mm olan dört adet kotodiyoptrik panel kullanılmaktadır. Söz konusu optik paneller cıva banyosu üzerinde dönebilen dairesel platform üzerine dörtgen teşkil edecek şekilde yerleştirilmiş bulunmaktadır. Işık kaynağı odakta sabit olarak yakılmakta ve platform üzerindeki optik panellerin döndürülmesi suretiyle fenerin çakar ışık vermesi sağlanmaktadır.

Kuledeki çelik tellerle aşağıya dik olarak hareket eden ağırlıklara sahiptir. Ağırlık inerken saat harekete geçer ve yolda ağırlık yukarı doğru geriye kurulmadığı taktirde ağırlık dibe ulaştığı zaman saat durur. Fener bekçileri, optik sistemin hemen altında yer alan mekanizmaya bağlı geniş kurma kolu ile deniz feneri optik saatini kurmaktaydılar. Bu sistem evlerdeki saat mekanizmasına benzemektedir.  Söz konusu makine ve optik paneller koruma altına alınmış olup şu an redüktörlü elektrik motor sistemi kullanılmaktadır.

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti  Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Balisajı Tek siyah kuşak
Karakteri Fl W 5s ş0.5, k4.5
Görünüş mesafesi 20 deniz mili
Bakım Teknisyenliği Samsun
Denizden Yükseklik 25 metre
Yerden Yükseklik 22 metre

 

BATIBURNU (BOZCAADA) FENERİ

1861 yılında inşa edilmiş ve bir ada feneri olan Batıburnu (Pononte) feneri Çanakkale'ye bağlı Bozcaada'nın güneydoğu burnunda yer almaktadır.Denizden yüksekliği 32 metre olan fener, çakar sistemli olup, 100 mm billur tipinde ve güneş enerjisi ile çalışırken, ışığının görünme mesafesi 15 deniz mili olduğu belirtilmektedir.

Bozcaada bulunan Batı Burnu (Pononte) Feneri çevresinde ki rüzgârla elektrik üreten pervanelerle yer alıp, konum olarak önemli bir noktada bulunmaktadır. Çok önceki yıllarda Bozcada çevresinde gece seyir halindeki tekne ve gemilerin kayalıklara çarpıp batmaması, gemicilere yön göstermesi amacıyla burunlarda yağlı kandiller, bezler yakıldığı anlatılmıştır.

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Karakteri Fl(2) 15s ş1, k3, ş1, k10
Görünüş mesafesi 15 mil
Bakım Teknisyenliği Çanakkale
Denizden Yükseklik 32 metre
Yerden Yükseklik 20 metre

 

DEVEBOYNU FENERİ

Datça'nın Knidos ( Kriyo ) mevkiine 1931 yılında inşaa edilmiştir. Anadolu'nun Akdeniz'e uzanmış en uç noktası olan bu yer aynı zamanda Ege ve Akdeniz'i birbirinden ayıran bir nokta durumundadır. Bulunduğu yerin coğrafi şekli bakımından deve şeklini andırdığından fenere Deveboynu ismi verilmiştir. Bu fenerin deniz seviyesinden yüksekliği 104 metre olup,kagir kulesinin yüksekliği ise 9 metredir. Çakma karakteri Gp.Fl.W.(2) 10 Sn. olan fenerin görünüş mesafesi 12 deniz milidir. 

Fenerde önce ışık kaynağı olarak fitilli gaz yağı lambası kullanılmış daha sonra LPG ile çalışan parlak ışıklı manşonlu ( gömlekli ) lambalar kullanılmış ve şu anda güneş enerjisi ile çalışan 35 W'lık elektrik lambası kullanılmaktadır. Işık kaynağını kuvvetlendirerek uzaktan görünmesini teminen odak uzaklığı 375 mm olan üç adet kotodiyoptrik panel kullanılmıştı. Söz konusu optik paneller cıva banyosu üzerinde dönebilen dairesel platform üzerine dörtgen teşkil edecek şekilde yerleştirilmiş bulunmaktadır. Işık kaynağı odakta sabit olarak yakılmakta ve platform üzerindeki optik panellerin döndürülmesi suretiyle fenerin dört çakar ışık vermesi sağlanmıştı.    

Saat mekanizması ve paneller İstanbul’da koruma altındadır.Şu anda elektrikli flaşörlü 300m fener cihazı ile faaliyetini sürdürmektedir,

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti  Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Karakteri W. Fl. (2) 10.0 sn.0,5 + 2,0 + 0,5 + 7,0
Görünüş mesafesi 10 mil
Bakım Teknisyenliği Fethiye
Denizden Yükseklik 104 metre
Yerden Yükseklik 9 metre

 

FENERBAHÇE FENERİ

 

Bölgede ilk deniz fenerinin Bizans döneminde yapıldığı ve burada Tanrıça Hera'ya adanmış bir tapınak bulunduğu ve kayalıklar üzerinde de bir fenerin olabileceği düşünülmektedir. Günümüzde Fenerbahçe burnunda bulunan ve bulunduğu semte adını veren bu günkü Fenerbahçe feneri Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1857 yılında Fenerler İdaresi tarafından yaptırmış olup halen mevcudiyetini ve eski güzelliğini muhafaza etmektedir.

Fenerin denizden yüksekliği 25 metre fener kulesinin yüksekliği 20 metredir. Çakma kodu W. FI. (2) 12.0 Sn dir. Fener menzili 15 mildir.Fenerde önce ışık kaynağı olarak fitilli gaz yağı lambası kullanılmış daha sonra lpg ile çalışan parlak ışıklı manşonlu ( gömlekli ) lambalar kullanılmış ve şu anda 1000 W'lık elektrik lambası kullanılmaktadır. Işık kaynağını kuvvetlendirerek uzaktan görünmesini sağlamak için optik sistem olarak odak uzaklığı 500 mm olan kotodiyoptrik silindirik lens kullanılmaktadır. Mimari olarak Dikdörtgen planlı bir avludan tek katlı fenerci gardiyan binası ve fener kulesine girilmektedir.

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Karakteri W. Fl. (2) 12.0 sn.1,5 + 2,0 + 1,5 + 7,0
Görünüş mesafesi 15 mil
Bakım Teknisyenliği İstanbul
Denizden Yükseklik 25 metre
Yerden Yükseklik 20 metre

 

GELİBOLU FENERİ

Çanakkale boğaz girişini kontrol edebilecek konumda bulunan Gelibolu Feneri denizden 34 metre yükseklik bulunmaktadır. Kâgir bina olarak inşa edilen ve 9 metre yüksekliğe sahip kulesinden çakan ışığı, 15 deniz mili uzaklıktan görülebiliyor. Osmanlı İmparatorluğu dönemi 1856 yılından bu yana görev yapan fenerin bulunduğu görkemli panoramaya sahip burun park olarak düzenlenmiştir. Osmanlı döneminde "kandil' ile başladığı denizcilere yol gösterme işlevini, günümüzde teknolojiye uyumlu devam ettirmektedir.

Fener, Çanakkale Boğazı'ndan geçen transit gemi kaptanlarının telsiz konuşmalarında dile getirdiği "Gelibolu Light House' yani "Gelibolu Feneri' sözcüğü ile tüm dünya denizcileri tarafından bilinmektedir. Fenere giden yolun başında Hallacı Mansur Türbesi, fenerin yanında ise Azebler Camii namazgâh görülürken, çeşitli yerlerde oturup feneri ve denizi seyrederek dinlenme imkânı bulunuyor.

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Karakteri Fl W 5s ş0.5, k4.5
Görünüş mesafesi 15 mil
Bakım Teknisyenliği Çanakkale
Denizden Yükseklik 34 metre
Yerden Yükseklik 9 metre

 

HOŞKÖY FENERİ

Marmara Denizi'nde seyreden gemilerin rota feneridir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1861 yılında Fransız müteahhitler tarafından yapılmıştır. Hoşköy'ün Mürefte yakınlarında bulunmaktadır. Eski ismi ise Hora feneridir. Fener kulesi Fransa'dan orijinal olarak getirilmiş bulunan döküm paneller ve putrel demirlerden çelik konstrüksiyon olarak yapılmış olup, halen günümüzde de bu orijinalliğini muhafaza etmektedir.

Deniz seviyesinden 50 metre yükseklikte inşa edilmiş olup, kule yüksekliği ise 20 metredir. Çakma karakteri Gp.Fl.W.(2) 10 Sn. olan fenerin görünüş mesafesi 19 deniz milidir. Fenerde ışık kaynağı olarak fitilli gaz yağı lambası kullanılmış daha sonra LPG ile çalışan parlak ışıklı manşonlu ( gömlekli ) lambalar kullanılmış ve şu anda 1000 W'lık elektrik lambası ile aydınlatma sağlanmaktadır. Işık kaynağını kuvvetlendirerek uzaktan görülmesini teminen odak uzaklığı 375 mm olan üç adet kotodiyoptrik panel kullanılmaktadır. Söz konusu optik paneller cıva banyosu üzerinde dönebilen dairesel platform üzerine üçgen teşkil edecek şekilde yerleştirilmiş bulunmaktadır. Işık kaynağı odakta sabit olarak yakılmakta ve platform üzerindeki optik panellerin döndürülmesi suretiyle fenerin çakar ışık vermesi sağlanmaktadır.

Kule, çelik tellerle aşağıya dik olarak hareket eden ağırlıklara sahiptir. Ağırlık inerken saat harekete geçer ve yolda ağırlık yukarı doğru geriye kurulmadığı taktirde ağırlık dibe ulaştığı zaman saat durur. Fener bekçileri, optik sistemin hemen altında yer alan mekanizmaya bağlı geniş kurma kolu ile deniz feneri optik saatini kurmaktaydılar. Bu evlerdeki saat makinesi mekanizmaya benzer. Söz konusu makine ve optik paneller koruma altına alınmış olup fenerde sistem modernizasyonuna gidilerek, redüktörlü elektrik motor ve fotoselli sistemle çalışır hale getirilmiştir.

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Karakteri Fl W (2) 10s ş0.5, k2, ş0.5, k7
Görünüş mesafesi 19 mil
Bakım Teknisyenliği Marmara
Denizden Yükseklik 50 metre
Yerden Yükseklik 20 metre

 

İĞNEADA FENERİ

İğneada beldesine 4 km uzaklıkta bulunan Limanköy’de, denizin 50-60 metre yamacında yer alan tarihi fener, Karadeniz’in en batısındaki deniz feneridir. Sultan Abdülmecit döneminde, 1866 yılında Fransızlara yaptırılan fener, halk arasında Fransız Feneri olarak da bilinmektedir. Dikdörtgen planlı bir idari bina ve silindirik fener kulesinden oluşmaktadır. Elektrik tesisatının olmadığı dönemlerde kurma koluyla kurularak gaz yağı ile denizi aydınlatan fener, günümüzde 100'lük halojen ampul ve plastik yansıtıcılar sayesinde 20 mil uzaktan bile görülebilmektedir.

Oldukça rüzgârlı bir burunda yer alan fener ve bitişiğinde bulunan fenerci koğuşu dışında tarlalar, yabani incir ağaçları, daha gerisinde ise Karadeniz panoramasını fenerle beraber seyreden yazlık villalar bulunmaktadır.Fenerin denizden yüksekliği 44 metre ,kule yüksekliği ise 8 metredir.

 

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Karakteri Fl W(2) 15s ş0.3, k4.7, ş0.3, k9.7
Görünüş mesafesi 20 mil
Bakım Teknisyenliği İstanbul
Denizden Yükseklik 44 metre
Yerden Yükseklik 8 metre

 

KABABURNU FENERİ

10/12/1863 yılında Dilburnu Fenerinin Osmanlı Fenerler İdaresince yapılmasına müteakip, İzmit Körfezinin kuzey kıyısındaki Kababurnu mevkiini markalamak üzere; (40° 46’ 00” N) (29° 31’ 00” E) koordinatlarına 31/08/1896 yılında Osmanlı Fenerler İdaresince 12 metre yüksekliğinde 8 millik kırmızı renkte sabit fener olarak tesis edilmiştir. 1955 yılında Asetilen sistemi ile çalışır şekle dönüştürülmüştür. 10/11/1965 yılında Sis Düdük İstasyonu, Fenere eklenerek faaliyete alınmıştır. 12/10/1978 yılında şehir şebekesi tesise kadar ulaştırılmış ve tesis elektrik – asetilenli sisteme dönüştürülmüş, 17/09/1988 yılında da elektrik akülü sisteme çevrilmiştir.

Yeni teknoloji ürünü olan ve sürekli yayın yapan RACON cihazının, tesisin karşı tarafındaki Dilburnu Fenerinde faaliyete geçmesi neticesinde sis düdüğü sistemine ihtiyaç kalmamış, 22/04/2004 yılında Kababurnu Sis Düdük İstasyonu hizmetten çıkarılmıştır. Kababurnu Feneri, 18/01/2005 tarihinde güneş enerjili sisteme çevrilmiştir. TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Dil İskelesi taş ocakları mevkiinde yeni yükleme boşaltma istasyonu projesi kapsamında oluşturulan hattın Kababurnu Fenerine isabet etmesi üzerine, Kababurnu Feneri 08/11/2006 yılında geçici olarak 10 metrelik silindir sac kule üzerine monte edilmek suretiyle 150 m. güneye ötelenmiştir.  Genel Müdürlüğümüz ile TCDD 1. Bölge Müdürlüğü arasında 03/12/2007 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde Kababurnu Fener ve Sis Düdük Binasının yıkılarak, yeniden projesine uygun olarak TCDD tarafından inşa edilmiş, 14/11/2008 tarihinde şuan ki kullanılan mevcut bina noksansız halde tamamlanmış olarak teslim alınmıştır.

Kababurnu Feneri 40 ° 46.046 N - 29° 30.970 E (WGS 84) koordinatlarında, yerden 12, denizden 15 metre yüksekliğinde, yeni bina üzerine 7 millik fener tesis edilerek 28/01/2009 tarihinde faaliyete alınmıştır. Fenerin Karakteri R.Fl.(3) 10.0 sn. olup çalışma periyodu (0,5 sn + 1,5 sn + 0,5 sn + 1,5 sn + 0,5 sn + 5,5 sn) olarak hizmet vermektedir. 

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti  Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Karakteri W. Fl. (3) 10.0 sn.0,5+1,5+0,5+1,5+0,5+5,5
Görünüş mesafesi 7 mil
Bakım Teknisyenliği İstanbul
Denizden Yükseklik 14 metre

 

KARATAŞ FENERİ

Özellikler
Karakteri Fl W 10s ş1, k9
Görünüş mesafesi 20 mil
Bakım Teknisyenliği Mersin
Denizden Yükseklik 38 metre
Yerden Yükseklik 10 metre

 

KEPEZ (KANLIDERE) FENERİ

Sinyal adı Kanlıdere olan Kepez Feneri 01.01.1936 kurulmuş ve Kanlıdere mevkiinde bulunmaktadır. Denizden yüksekliği 10 metre, kule yüksekliği 10 metre, görünme mesafesi 10 mil olan bu tarihi fener  sessiz ve sakin bir ortamda görev yapmakta ve bahçesinde antika fenerler barındırmaktadır. Fenere gitmek için Kepez'in geniş asfalt yollarından geçiliyor, Denize paralel ilerliyorsunuz, Kepez Belediyesi kampını sağınızda bırakıyor, asfalt yolu deniz seviyesinde takip ederek fenerin her iki yönde ki kapısına kadar gelebiliyorsunuz.

 Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti  Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Karakteri Fl W 5s ş0.5, k4.5
Görünüş mesafesi 7 mil
Bakım Teknisyenliği Çanakkale
Denizden Yükseklik 10 metre
Yerden Yükseklik 10 metre

 

KEREMPE FENERİ

01/05/1885 yılında, Karadeniz sahillerinde seyir yapan gemiler için rota feneri olarak (41° 45’ 00” N – 32° 25’ 00” E) koordinatlarına Osmanlı Fenerler İdaresince 95 metre yüksekliğinde 15 millik beyaz renkte fener olarak tesis edilmiştir.1937 yılında asetilen sistemi ile çalışır şekle dönüştürülmüştür.1937 yılında sis düdük istasyonu, fenere eklenerek faaliyete alınmıştır.04/05/1978 yılında bütan gazla çalışır şekle dönüştürülmüş, 10/05/1988 yılında da elektrikli sisteme çevrilmiştir. Kerempe feneri  yerden 8, denizden 82 metre yüksekliğindedir. Fenerin karakteri W. Fl. 20.0 sn. olup çalışma periyodu (2,0 + 18,0 sn) olarak hizmet vermektedir. Fenerde ışık kaynağı olarak fitilli gaz yağı lambası kullanılmış daha sonra LPG ile çalışan parlak ışıklı manşonlu ( gömlekli ) lambalar kullanılmış ve şu anda 500 W'lık elektrik lambası ile aydınlatması sağlanmaktadır.

Işık kaynağını kuvvetlendirerek uzaktan görünmesini teminen odak uzaklığı 500 mm. olan 4 adet kotodiyoptrik panel kullanılmaktadır. Söz konusu optik paneller bilyalı yatak üzerinde dönebilen dairesel platform üzerine dörtgen teşkil edecek şekilde yerleştirilmiş bulunmaktadır. Işık kaynağı odakta sabit olarak yakılmakta ve platform üzerindeki optik panellerin döndürülmesi suretiyle fenerin çakar ışık vermesi sağlanmaktadır. Panellerin döndürülmesi için kurmalı devir makinesi kullanılmakta saat makinesi muadili olan makine düşey ağırlıkta tahrik edilen tambur ile kurularak çalıştırılmaktadır. Söz konusu makine ve optik paneller koruma altına alınmış olup halen kullanılabilir durumdadır. 01/05/2006 tarihinde fenerde sistem modernizasyonuna gidilerek, redüktörlü elektrik motor ve fotoselli sistemle çalışır hale getirilmiştir.

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti  Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Balisajı Tek siyah kuşak
Karakteri W. Fl. 20.0 sn.2,0 + 18,0
Görünüş mesafesi 20 mil
Bakım Teknisyenliği Samsun
Denizden Yükseklik 82 metre
Yerden Yükseklik 8 metre

 

MARMARA EREĞLİSİ FENERİ

01.01.1861 yılında Ereğli koyunun güney ucunda burun üzerine kurulan fener denizden 52 metre yükseklikte, 26 metre kule yüksekliği ile görev yapmaktadır. Metal kule üzerinde yükselen fenerin ışığı 16 mil uzaklıktan görülme gücüne sahiptir. Devvar fener sistemi, elektrik - akülü olup ampul cinsi 50 W'tır. Marmara Ereğlisi içinden çıkan dar toprak yolla kısa sürede ulaşılan fener ve gardiyan evi etrafında tel örgü çevresinde boş alan üzerinden dolaşarak burunun her iki yanına gidebilirsiniz.

Deniz tarafından dolaşanlar Perinthos antik kentinden kalma antik bir mağara ile karşılaşırlar. Fenerin arka tarafından dolaşanlar balıkçı barınağını ve Marmara Ereğlisi'ni yüksekten görebilmektedir.

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Karakteri W. Fl. 10.0 sn.0,4 + 9,6
Görünüş mesafesi 16 mil
Bakım Teknisyenliği Marmara
Denizden Yükseklik 52 metre
Yerden Yükseklik 26 metre

 

MEHMETÇİK FENERİ

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1856 yılında Fransız müteahhitler tarafından yapılmıştır. Bu fener Ege Denizinden Çanakkale Boğazına girişte Trakya'nın Gelibolu Yarımadasındaki en uç noktasında ve çok önemli bir mevkiide bulunmaktadır. Fenerin deniz seviyesinden yüksekliği 50 metre olup kagir olarak inşa edilen kule yüksekliği ise 25 metredir.

Ege denizinden Çanakkale Boğazı girişi mevkiinde olan fenerin çakma karakteri kırmızı sektörlü Fl.W.5 Sn. olup görünüş mesafesi 19 deniz milidir. Fenerde önce ışık kaynağı olarak fitilli gaz yağı lambası kullanılmış daha sonra lpg ile çalışan parlak ışıklı manşonlu ( gömlekli ) lambalar kullanılmış ve şu anda 1000 W'lık elektrik lambası ile aydınlatma sağlanmaktadır. Işık kaynağını kuvvetlendirerek uzaktan görünmesini teminen odak uzaklığı 500 mm olan 4 adet kotodiyoptrik panel kullanılmaktadır. Söz konusu optik paneller civa banyosu üzerinde dönebilen dairesel platform üzerine dörtgen teşkil edecek şekilde yerleştirilmiş bulunmaktadır. Işık kaynağı odakta sabit olarak yakılmakta ve platform üzerindeki optik panellerin döndürülmesi suretiyle fenerin çakar ışık vermesi sağlanmaktadır.

Kule, çelik tellerle aşağıya dik olarak hareket eden ağırlıklara sahiptir. Ağırlık inerken saat harekete geçer ve yolda ağırlık yukarı doğru geriye kurulmadığı taktirde ağırlık dibe ulaştığı zaman saat dururdu. Fener bekçileri, Optik sistemin hemen altında yer alan mekanizmaya bağlı geniş kurma kolu ile deniz feneri optik saatini kurmaktaydılar. Bu evlerdeki saat makinesi mekanizmaya benzer. Söz konusu makine ve optik paneller koruma altına alınmış olup  fenerde sistem modernizasyonuna gidilerek, redüktörlü elektrik motor ve fotoselli sistemle çalışır hale getirilmiştir.

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Karakteri Fl.W. R. 5s ş0.5, k4.5
Görünüş mesafesi Beyaz 19 milKırmızı 12 mil
Bakım Teknisyenliği Çanakkale
Denizden Yükseklik 50 metre
Yerden Yükseklik 25 metre

 

MERSİN FENERİ

Özellikler
Balisajı -
Karakteri W. Fl. (3) 10s (ş0.5, k1.5)x2, ş0.5, k5.5
Görünüş mesafesi 15 mil
Bakım Teknisyenliği Mersin
Denizden Yükseklik 14 metre

 

SİNOP İNCEBURUN FENERİ

Karadeniz Bölgesinde, Sinop il merkezinin yaklaşık 20 km kuzeybatısında bulunan burun üzerinde olup Türkiye'nin en kuzeyindeki deniz feneridir.1863 yılında yapılmıştır. Görünüş mesafesi 18 mildir.Yerden 9 metre, denizden 26 metre yüksekliktedir.

 

Özellikler
Karakteri Fl W (4) 20s (ş0.5, k2)x3, ş0.5, k12
Görünüş mesafesi 18 mil
Bakım Teknisyenliği Samsun
Denizden Yükseklik 26 metre

 

SİVRİCE FENERİ

Işığını Midilli Adasının seyrettiği fener, 01.01.1863 yılında Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi sınırları içinde bulunan Sivrice Doğu Burnu üzerinde hizmete girmiştir. Denizden yüksekliği 18 metre, kule yüksekliği 12 metre, görünme mesafesi ise 15 mildir. Elektrik akülü 400 Watt ampullü Çakar fener, oldukça bakir bir alanda bulunmaktadır. Sokakağzı koyu pansiyonlarına tatil geçirmek üzere gelenlerin ziyaret ettiği Sivrice feneri, Sarpıncık, Babakale fenerleri gibi Anadolu'nun Ege denizine açılan en uç noktalarında gemicilere, balıkçı teknelerine, yatlara yol gösterimektedir.

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti  Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

ŞİLE FENERİ

Şile Feneri, Karadeniz sahillerinde seyir yapan gemiler için rota feneri olarak Osmanlı'lar zamanında Fransızlara verilen imtiyaz neticesinde Fenerler İdaresi tarafından 1859 yılında inşa edilmiştir.Türkiye'nin en büyük feneri olup deniz seviyesinden 60 metre yükseklikteki kayalıklar üzerine 110 cm. kalınlığında örme taş kuleye sahiptir..Fenerin sekizgen şeklindeki kulesinin yüksekliği 19 metredir. Gündüz iyi görünebilmesi için kule siyah - beyaz yatay bantlar şeklinde boyanmıştır. Çakma karakteri Fl.W.15 Sn. olan fenerin görünüş mesafesi 20 deniz milidir.

Fenerde ışık kaynağı olarak fitilli gaz yağı lambası kullanılmış daha sonra LPG ile çalışan parlak ışıklı manşonlu ( gömlekli ) lambalar kullanılmış ve şu anda 1000 W'lık elektrik lambası ile aydınlatması sağlanmaktadır. Işık kaynağını kuvvetlendirerek uzaktan görünmesini teminen odak uzaklığı 925 mm olan 8 adet kotodiyoptrik panel kullanılmaktadır.Söz konusu optik paneller cıva banyosu üzerinde dönebilen dairesel platform üzerine sekizgen teşkil edecek şekilde yerleştirilmiş bulunmaktadır. Işık kaynağı odakta sabit olarak yakılmakta ve platform üzerindeki optik panellerin döndürülmesi suretiyle fenerin çakar ışık vermesi sağlanmaktadır.

Kuledeki çelik tellerle aşağıya dik olarak hareket eden ağırlıklara sahiptir. Ağırlık inerken saat harekete geçer ve yolda ağırlık yukarı doğru geriye kurulmadığı taktirde ağırlık dibe ulaştığı zaman saat durur. Fener bekçileri, Optik sistemin hemen altında yer alan mekanizmaya bağlı geniş kurma kolu ile deniz feneri optik saatini kurmaktaydılar. Bu sistem evlerdeki saat mekanizmasına benzemektedir. Söz konusu makine ve optik paneller koruma altına alınmış olup günümüzde fenerde sistem modernizasyonuna gidilerek, redüktörlü elektrik motor ve fotoselli sistemle çalışır hale getirilmiştir.

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Balisajı Siyah bantlı, pijama desenli
Karakteri Fl.W.15 Sn = 1.5+13.5
Görünüş mesafesi 20 mil
Bakım Teknisyenliği İstanbul Başteknisyenliği
Denizden Yükseklik 60 metre
Yerden Yükseklik 19 metre

 

TAŞLIKBURNU FENERİ

Akdeniz'in kılavuz fenerlerinden biri olan Gelidonya deniz feneri Antalya'nın Kumluca İlçesi Taşlık Burnunda yer almaktadır. Türkiye kıyılarının en yüksek feneri olup 227 m yükseklikteki fener denizden 3 km içerde yer almaktadır. Sivri kayalıklar üzerinde inşa edilen ve ulaşımı oldukça zor olan Gelidonya Fenerine elektrik ulaştırılamadığı için günümüzde bile hala elle kurularak çalıştırılmaktaydı. 2017 yılında güneş  enerjisi (solar inverter sistemi) ile elektrik enerjisi sağlanmış 220V elektrik ile sistem çalıştırılmaktadır. Doğanın yalnızlığında, çam ağaçları kokuları arasında Akdeniz güneşiyle yıkanan Gelidonya Feneri altında bulunan tarihi Likya antik yolu, bilhassa yaz aylarında Adrasan, Kumluca gibi tatil köylerine gelenlerin kullandıkları güzergâhta, uzaktan da olsa tüm heybeti ile görülüyor.

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti  Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Karakteri W. Fl. (3) 10.0 sn=0,5+1,5+0,5+1,5+0,5+5,5
Görünüş mesafesi 10 mil
Bakım Teknisyenliği Antalya
Denizden Yükseklik 227 metre
Yerden Yükseklik 9 metre

 

TÜRKELİ (RUMELİ) FENERİ

Gemilerin Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na emniyetle girmelerini sağlamak üzere 1856 yılında tesis edilmiştir. Fenerin ilk inşasını yapan Bennard,Bonnue&Tuanne firması yapım esnasında kulenin birkaç kere yıkılması üzerine bu mahaldeki köyün ileri gelenleri tarafından burada bir yatır ( türbe ) olduğu ve bundan dolayı kulenin yıkıldığını söylemeleri üzerine, önce türbeyi yapmışlar ve üzerine bugünkü fener kulesini inşa etmişlerdir.

Halen fener kulesinin içinde Saltuk Hazretlerinin türbesi bulunmakta ve halk tarafından ziyaret edilmektedir. Deniz seviyesinden 58 metre yüksekliktedir. Kule yapısı ise örme taştan 3 kademe şeklinde,30 metre yüksekliktedir. Çakma karakteri Gp.Fl.W.(2) 12 Sn. olan fenerin ışığının görünüş mesafesi 18 deniz milidir. Fenerde önce ışık kaynağı olarak fitilli gaz yağı lambası kullanılmış daha sonra LPG ile çalışan parlak ışıklı manşonlu ( gömlekli ) lambalar kullanılmış ve şu anda 500 W'lık elektrik lambası ile aydınlatma sağlanmaktadır.

Işık kaynağını kuvvetlendirerek uzaktan görünmesini teminen optik sistem olarak odak uzaklığı 500 mm olan kotodiyoptrik silindirik lens kullanılmaktadır. Kurulduğu tarihte optik etrafında dönen karanlık perdelerin ışık kaynağını kapatması ve açması suretiyle çakan fener daha sonra elektrik-asetilenli flaşör ile faaliyetini sürdürmüş bugün elektrikli flaşör ile faaliyetini devam ettirmektedir.

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti  Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Karakteri Fl W (2) 12s ş1, k3, ş1, k7
Görünüş mesafesi 18 mil
Bakım Teknisyenliği İstanbul
Denizden Yükseklik 58 metre
Yerden Yükseklik 30 metre

 

YELKENKAYA FENERİ

İzmit körfezinin girişinde yer alan Yelkenkaya feneri, karşı kıyısındaki Dilburnu ve Kavaburnu fenerlerinin yardımıyla görevini yapmaktadır. 1896 yılında inşa edilen Yelkenkaya feneri, 1998 düzce depreminde aldığı hasardan sonra çelikten takviyelerle güçlendirilmştir. Yelkenkaya feneri silindir şeklinde bir kuleden ve bitişiğindeki bir lojmandan oluşmaktadır.1896 yılından beri Darıca’da geceleri ışık saçarak Marmara Denizi’nden geçen gemilere kılavuzluk eden Yelkenkaya Deniz Feneri’nde 114 yıldır gemilere rota vermektedir.

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Karakteri W. Fl. 15.0 sn.1,5 + 13,5
Görünüş mesafesi 18 mil
Bakım Teknisyenliği İstanbul
Denizden Yükseklik 20 metre
Yerden Yükseklik 8 metre

 

YEŞİLKÖY FENERİ

Marmara Denizi'nden seyirle İstanbul Boğazı'na giriş yapacak olan gemilerin boğaz giriş rotalarını tespit etmek için gördükleri ilk fener İstanbul Yeşilköy feneridir.Yeşilköy burnu üzerine 1856 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından taş kule olarak inşa edilen bu fenerin ilk adı Ayastafonas feneri iken daha sonra semtin ismine uygun olarak Yeşilköy Feneri olarak değiştirilmiştir.

Denizden yüksekliği 23 metre olan fenerin kulesinin yüksekliği 16 metredirÇakma karakteri Fl.W.10 Sn olan fenerin görünüş mesafesi 15 deniz milidir.Fenerde önce ışık kaynağı olarak fitilli gaz yağı lambası kullanılmış daha sonra LPG ile çalışan parlak ışıklı manşonlu ( gömlekli ) lambalar kullanılmış ve şu anda 500 W'lık elektrik lambası kullanılmaktadır. Işık kaynağını kuvvetlendirerek uzaktan görünmesini teminen optik sistem olarak odak uzaklığı 500 mm olan kotodiyoptrik silindirik lens kullanılmaktadır.İlk kurulduğunda ışık kaynağı lensin odak noktasında sabit olarak yakılmakta ve optik etrafında dönen karanlık perdelerin ışık kaynağını kapatması ve açması suretiyle fenerin çakar ışık vermesi sağlanmıştır.Şu anda fener elektrikli flaşör ile faaliyetini sürdürmektedir.

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

 

Özellikler
Karakteri W. Fl. (2) 10.0 sn.0,5 + 2,0 + 0,5 + 7,0
Görünüş mesafesi 10 mil
Bakım Teknisyenliği İstanbul
Denizden Yükseklik 23 metre
Yerden Yükseklik 16 metre

 

ZONGULDAK FENERİ

1908 yılında inşa edilmiş olan Zonguldak feneri Karadeniz sahili, Zonguldak ilinin denizden yüksekliği 53 metre olan bir burunda yer almaktadır. 1985 yılından bu yana elektrikle çalışan fenerin 9 metre yükseklikteki kulesinden çıkan 500 Watt'lık ışığı 20 deniz mili uzaklıktan görülebilmektedir.

Fener binası tek katlı, yığma kagir bir yapıdır. Çatısı kırma çatı şeklinde ve Marsilya kiremitle kaplıdır. T formlu yapıya, tek giriş ön cepheden sağlanmaktadır. Girişin sağ tarafında, tuvalet ve banyo olarak kullanılan bölüm ve hol yer almaktadır. Binanın iç kısmına uzanan ince uzun koridor bulunmakta olup, tüm odalar ve mutfak bu koridora açılmaktadır. Koridorun bitiş noktasında söz konusu binaya bitişik olarak konumlanmış olan fener kulesine uzanan dönel merdiven yer almaktadır. Kuleye çıkış bu beton merdivenle sağlanmaktadır. Yine bu beton merdiven boşluğunda fener ışığını yakmaya yarayan bir mekanizma (sarkaç) bulunmaktadır. 

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.7

 

Özellikler
Balisajı Tek siyah kuşak
Karakteri W. Fl. 5.0 sn.0,5 + 4,5
Görünüş mesafesi 20 mil
Bakım Teknisyenliği Samsun
Denizden Yükseklik 53 metre
Yerden Yükseklik 9 metre

 

Yorum Yap