Başvekil Celal BAYAR'ın Deniz Harp Okuluna Hediye Ettiği Yelkenliler

Deniz Harp Okuluna Hediye Edilen Yelkenliler

 

Zamanın Başvekili (başbakan) Celal BAYAR, Deniz Harp Okuluna harp okulu talebelerinin kullanması için ''Şarpi'' sınıfı yelkenliler hediye etmiştir. 

 

Merhum Başbakan Celal BAYAR'ın Deniz Harp Okuluna hediye ettiği ''Şarpi'' sınıfı yelkenli yarışta birinci gelirken

 

Deniz Harp Okulunun yelkenlileri ve botlar ile solda 5 çifte (kürekli filika) eğitimde

 

B. Hulusi GÜRBÜZ arşivi

Yorum Yap