12 Mart Gölgesinde Dz. Lisesi ve Dz. Harp Okulu Yılları