Ülkemizde Kamu Kurumları Arasında Yaşanan İletişim Sorunları ve Vatandaşa Yansımaları

 Bu anlatacağım konuya benzer sorunları mali müşavirler olarak bizler yıllardır yaşıyoruz. 

 

5 Temmuz 2022 tarihinde çıkan varlık barışı yasası ile gerçekte şirketinize ait olan ancak zamanında bir şekilde tapusu başkasının üzerine yapılmış (eşiniz, evladınız, anneniz, babanız, güvendiğiniz herhangi birisi) gayrimenkullerinizi varlık barışı yasası kapsamında şirketinize devredebilir ve şirketinizin aktifine kaydedebilirsiniz.

 

Bunun için 31 Mart 2023 tarihine kadar bağlı olduğunuz vergi dairesine beyanda bulunmak, gayrimenkulun değerinin %3’ünü vergi olarak ödemek gerekiyor. Bu vergiyi ödeyince vergi dairesinden Tapu Müdürlüğü’ne hitaben yazı alıyor ve tapudan gayrimenkulü hiçbir harç ödemeden şirketinize devrediyorsunuz.

 

Ancak sorun işte bu aşamada başlıyor. Tapu dairesine müracat ettiğinizde aldığınız cevaplar...

 

Bizim böyle bir düzenlemeden haberimiz yok, harç ödenmeden yapamayız.

 

Bu sefer Maliye Bakanlığı’nın ilgili varlık barışı yasası ve tebliğini gösteriyorsunuz.

 

Verilen cevap: Maliye bakanlığının yasası ve tebliği bizi bağlamaz tapu kadastro genel müdürlüğünden bize genelge gelmedi derler..

 

Bu noktadan sonra biraz işi biliyorsanız biraz da memur sorunu çözmekten yana ise sıkıntıyı aşabilirsiniz yoksa yasal hakkınız olan işlemi yaptıramazsınız.

 

İşin ilginç yanı bu tür yasalarda bu sorunu hep yaşarız ama ne hikmetse sorunlar çoğalıp merkeze ulaşmayınca ilgili kurum bu genelgeyi yayınlamaz. Bu konuda da  altı aydan fazla süre geçmesine rağmen Tapu Kadastro Müdürlüğü alt birimlerine Maliye Bakanlığı’nın varlık barışı yasasına göre işlem yapılması uygundur diye  genel ve bağlayıcı talimat göndermemiştir. İşleme özel cevaplar vermiştir.

 

Aynı sorun Tarım Bakanlığı’nın belli bir dönümün altındaki tarım arazilerinin satışında hissedarlar arası devirlere öncelik verilmesi için hisse satışlarında öncelikle diğer hissedarların alması ya da başkasına satışa razı olması yönünde bir genelgesi vardır.

 

Bazı tapu daireleri bu kuralı uygular, belli bir dönümden küçük tarım arazilerinde hisse satışlarında diğer hissedarların muvafakatını isterken, bazı tapu daireleri ‘’Tarım Bakanlığı’nın genelgesi beni bağlamaz, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün böyle bir genelgesi yok’’ diyerek satışı yapabilmektedir.

Bu durumu bizzat yaşayan biriyim, satışa gittiğimde bir ilçedeki tapu müdürü diğer hissedarların muvafakatı olmadan satış işlemini yaparken, bir başka ilçedeki tapu müdürü muvafakat olmadan satışı yapmamıştır.

 

Yine işin ilginç olanı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bu konuda alt birimlerini bağlayıcı bir genelge yayınlamamakta ısrar etmektedir.

 

ŞİRKETLERİN KAMU BORÇLARINDA ŞİRKET MÜDÜRLERİ İLE ORTAKLARIN SORUMLULUĞUNDA YAŞANAN SIKINTILAR..

 

Mevzuatımıza göre anonim şirketlerde  yönetim kurulu, limited şirketlerde şirket müdürleri ve ortakları kamu borçlarından sorumludurlar.

 

Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu, 2013 /1 E. 2018/1 K. Sayılı kararı ile limited şirketlerde kanuni temsilci ( müdür) ile ortaklar arasında öncelik sıralaması olmadığından kamu alacağı için alacaklı kurumun istediğine icra gönderebileceğine karar vermiştir.

 Yine Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu 2020/1580 E. 2022/597 K. Sayılı kararında ise;

  • Öncelikle borçlu şirket nezdinde alacağın, tüzel kişiliğin mal varlığından tahsil edilemeyeceğinin tespit edilmesi,
  • Daha sonra şirket temsilcisi ( müdür) veya ortaklarının hangi oranda şirketin kamu borçlarından sorumlu tutulacağının ortaya konulması ve ondan sonra hisseleri oranına göre ödeme emri düzenlemek suretiyle takip ve cebren tahsil işlemlerine başlanılması gerektiği yönünde karar verilmiştir.

Kararda öncelikle şirketin kendi mal varlığından alacağının tahsil imkanı kalmadığının tespiti yapılmadan, işin kolayına kaçıp müdürlere ya da ortaklara gidilemeyeceği,

Şirketten tahsil imkanı kalmadığı tespit yapıldıktan sonra da ortaklara, şirketteki hisse oranlarına göre kamu alacağından paylarına düşen borçlara göre ödeme emri düzenlenmesi ve icra takibi yapılması gerektiği açıkça belirtilmiş olup bu sıralamaya ve kurala uymadan düzenlenen ödeme emirleri ve icra takiplerinin hukuka uygun olmadığını  açıkça belirtilmiştir.

 

Not: Şirketlerin kamu borçlarından şirket ortakları koydukları sermaye kadar değil, sermayedeki hisseleri oranında sorumludurlar. Yani A ortak şirketin sermayesinin % 35 hissesine sahipse, ödenmeyen kamu borçlarınında % 35’inden sorumludur.

 

VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİNİN TEBLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN AYRINTI…

 

Danıştay Vergi Davaları Kurulu 2022/12 E. 2022 / 141 k. sayılı kararında,

‘’İhbarnameyi teslim alan şahsın, kimliğinin ve hangi sıfatla tebliği kabul ettiğinin belirtilmediği tebliğ evrakları, usulsüz tebliğ sayılır.’’ şeklinde karar vermiştir.

Yani tebligatı yapan memur, tebliğ alan kişinin kimlik bilgilerini ve tebliği hangi sıfatla (şirket müdürü, şirket otağı, şirket çalışanı vb.)  kabul ettiğini tebliğ evrakına yazmak zorundadır.

 

 BİRDE İLGİNÇ BOŞANMA GEREKÇESİ KARARI PAYLAŞALIM…

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017 / 2284 E. 2020 / 19 k. sayılı kararında;

‘’Erkek ekonomik yönden zor durumda ve ticari faaliyetini devam ettirmekte zorlanırken, borçlarını zorla öderken, kadının yüz gerdirme, burun estetiği, göğüs küçültme vb. ameliyatlar yaptırması, aile fertleri arasında yardımlaşma, dayanışma ve birlikte hareket etme, iyi ve kötü günde birbirine yardımcı olma amaçlarının ortadan kalktığı gerekçesiyle boşanma sebebi sayılır.’’ şeklinde karar vermiştir.

 Bir sonraki yazıda buluşmak dileğiyle…

Yorum Yap