Çalışma Hayatı ile İlgili İlginç Yargı Kararları…

İşçi / işveren davalarına bakan Yargıtay 9. Hukuk dairesinin bazı iş davalarında, çalışan açısından olumsuz  kararlarını paylaşmak istiyorum.

Bizim hukukumuzda genelde mahkemelerde eğer şüpheli durum söz konusu ise işçi lehine bir tavır vardır. 

En basitinden işçi, imzaladığı bir belge için mahkemede ‘’İşsiz kalma korkusu ile imzaladım.’’ dediği  zaman mahkeme ‘’Sosyal baskı, geçim zorluğu, gelirden yoksun kalma korkusu nedeniyle imzalanmıştır, işçinin gerçek iradesini yansıtmamaktadır.’’ diyerek işçiyi haklı bulabilmektedir.

 

Bazen de yargıdan işçi aleyhine kararlar çıkmaktadır.

 

Bu yazımızda  özellikle  işçi / işveren davalarına bakan Yargıtay 9. Hukuk dairesinin bazı iş davalarında, çalışan açısından olumsuz  kararlarını paylaşmak istiyorum.

 

1. Yargıtay 9. Hukuk dairesi  K: 2020 / 6809   Kafasına göre öfkelenip işyerini  terk eden işçi tazminatsız olarak işten çıkarılabilir.

 

2. Yargıtay 9. Hukuk dairesi  K: 2017 / 12111   Trafik şıkışıklığı nedeniyle işe geç gelmek fesih sebebidir.

 

3. Yargıtay 21. Hukuk dairesi  K:2018 / 1190   Ustabaşı olarak çalışan birinin asgari ücretle çalışıyor olması hayatın normal akışına uygun değildir.

 

4. Yargıtay 9. Hukuk dairesi K:2017 / 12196  Hastayım diye rapor alan işçinin rapor süresince tatil fotoğrafları paylaşması doğruluk ve bağlılık ilkesine aykırı olduğundan tazminatsız işten çıkarılabilir.

 

5. Yargıtay 9. Hukuk dairesi  K:2018 / 6238 işçi aleyhine birçok icra takibi yazısı gelmesi haklı nedenle işten çıkarılma sebebidir.

 

6. Yargıtay 22. Hukuk dairesi K:2019 / 11744 işyerinde rakip firmanın reklamını yapan ve yeni işe girenlere ‘’Allah kurtarsın’’ diyen işçi tazminatsız olarak işten çıkarılabilir.

 

7. Yargıtay 9. Hukuk dairesi K: 2021 / 2697 İstifa etmeden birkaç gün önce şirkete özel dökümanları,  özel  mail adresine göndermesi gizlilik hükümlerini ihlal niteliğindedir.

 

8. Yargıtay 9. Hukuk dairesi K:2019 / 14617 işçinin işyerinde çalışanlar ve patronlar hakkında dedikodu yapması tazminatsız işten çıkarılma sebebidir.

 

9. Yargıtay 9. Hukuk dairesi K:2007 / 27734 işçinin izinsiz olarak işyerine ait bazı belgeleri, işverene dava açan başka işçiye  vermesi tazminatsız işten çıkarma sebebidir.

 

10. Yargıtay 9. Hukuk dairesi K: 2015 / 16811 işçinin işyerinde çalışan evli bir kadının resmini telefonuna ekran resmi yapması , tazminatsız işten çıkarma sebebidir.

 

11. Yargıtay 9. Hukuk dairesi K:2015 / 6018  Beş ay içerisinde farklı branşlarda  ve farklı tarihlerde 29 gün rapor alması tazminatsız işten çıkarılma sebebidir.

 

12.  Yargıtay 9. Hukuk dairesi K:2018 / 22732 İşin niteliği gereği bayram tatillerinde bile çalışılması geeken işyerinde, bayram tatillerinde  rapor alarak işe gelmemesi tazminatsız işten çıkarılma sebebidir.

 

13. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi K:2019 / 4261 işçinin işe gelmediği günlerin  yıllık izinden düşülmesi iş hukukuna aykırıdır.

 

14. argıtay  9. Hukuk dairesi K: 2019 / 559  Whatsapp yazışmaları gizlilik içeren veri niteliğinde olup belirsiz şekilde elde edilen yazışmalar iş akdinin feshi için kullanılamaz.

 

15. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi K: 2019 / 18054  Hafta tatilinde bir saat bile çalışan işçi tam çalışmış gibi 1.5 günlük yevmiye verilir.

 

16. Yargıtay 9. Hukuk Dairsi: 2008 / 2652  işçi kusurundan dolayı işverene bir aylık ücretinden daha fazla zarar verirse, işçiyi tazminatsız işten çıkarma hakkı doğar.

 

Ülkemizde iş davaları  sonuçlanması 5-10 yıl hatta 15 yıl süren davalardır. Bu nedenle işçi ve işveren arasındaki ihtilaflarda tarafların fedakarlık yaparak uzlaşmalarının her iki tarafın da menfaatine olacağını hep söylemişizdir. Maalesef sadece iş davalarında değil bütün davalarda tarafların fedakarlık yaparak uzlaşması ve ihtilafları sonuçlandırması gerek davacı gerekse davalı açısından daha ekonomik olmaktadır. Çünkü 5-10 yıl süren davalar sonunda ve enflasyonist bir ortamda borçlu ya da haksız olan daha karlı çıkmaktadır. Alacaklı ya da haklı taraf zarara uğramaktadır.

 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere, davasız, ihtilafsız iş hayatı dilerim.

Yapılmış Yorumlar (1)

Sertan Sayın
07 Aralık 2022, 21:58

Teşekkür ederiz bilgilendirmeler için

Yorum Yap